Pressmeddelande och remissvar om detaljplan för Västra Brinkvägen

160914 PRESSMEDDELANDE Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning. Naturskyddsföreningen i Umeå har lämnat bifogat yttrande med anledning av detaljplanen. (Se bilagan för hela yttrandet.) Naturskyddsföreningen i Umeå anser att strandskyddet inte ska upphävas och att detaljplanen därmed ska avslås. […]

Läs mer

Sluta läxa upp cyklister Umeå!

Återigen läxar kommunen upp cyklister istället för att satsa på bra cykelinfrastruktur. Och Västerbottens-Kuriren och Folkbladet hänger på utan närmare reflektion och – när det gäller Folkbladet – med direkta felaktigheter. I ett pressmeddelande idag (”Visa hänsyn och följ trafikregler på gågatan”) försvarar sig kommunen för avstängningen av gågatan genom centrum för cyklister på dagtid och […]

Läs mer

Cykelkampen umeå

Cykelkampen är kul för de som blir taggade av tävlingar och utmaningar. Umeå blev etta i Sverige och tredjebäst i Europa ifjol. Det vore väll kul om Umeå kunde bli etta överlag i år?!?

Läs mer

Förslag till lösningar för flera ”felande länkar” i Umeås cykelvägnät

Det pågår nu en lovande dialog med anledning av detta brev, mellan undertecknade representanter för Naturskyddsföreningen respektive Jordens vänner å ena sidan och Umeå kommun å andra sidan. Vad tycker du om förslagen? Finns det flera ”felande länkar” som behöver åtgärdas? Lämna gärna en kommentar här! Häng med i cykelfrågor i Umeå och Sverige på Cykelstaden Umeås sida på […]

Läs mer