Här ska bilisterna lämna cyklisterna företräde

Följande insändare från Cykelstaden Umeå publicerades i Västerbottens-Kuriren den 21/9:

I VK den 14/9 skriver signaturen Malin om cyklisterna som inte visar hänsyn.

Foto: Jerker Jansson

Väjningsplikt gäller här för bilar mot cyklister då skylten står före cykelpassagen.

Först och främst vill vi tacka Malin för att hon som bilist visar hänsyn till oss cyklister. Problemet som vi ser det är dock inte den enskilde trafikanten utan den bristande infrastrukturen.

Som cyklister hamnar vi längst ner i trafikmaktordningen – den hierarki bland trafikslag där bilen är placerad högst upp och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna nederst. Med bilen överst i trafikmaktordningen har vi ett samhälle byggt utifrån bilistens perspektiv där cyklisternas villkor inte prioriteras. Detta gäller för såväl Umeå som för andra städer även om kommunen arbetar för att göra Umeå till en cykelstad.

Problemet är otydlighet och inkonsekvens i planeringen av cyklisters utrymme. Det leder till att både cyklister och bilister blir osäkra på vad som gäller i olika trafiksituationer. Därför uppkommer det situationer där bilister tutar och gestikulerar trots att de i själva verket har väjningsplikt gentemot cyklister.

Slutligen vill vi påpeka att bilisterna faktiskt har väjningsplikt gentemot cyklister i en rad korsningar i Umeå, trots att vi inte har fått någon cykelöverfart än. Sitter väjningspliktsskylten före cykelpassagen gäller den även för bilister gentemot cyklister. Så ser det ut i flera korsningar och rondeller längs Östra Kyrkogatan, som Malin hänvisar till, och längs den ombyggda delen av Nygatan, längs Backenvägen och på flera andra platser i staden. Utöver det är bilister skyldiga att sakta in och släppa fram cyklister vid sväng ut ur varje rondell i hela Umeå – ­ ja, faktiskt i hela landet. Malins insändare visar hur svårt det är att uppfatta och följa trafikreglerna, inte bara för cyklister utan även för bilister.

Jennie Wadman, Jerker Jansson och Owen Laws för
Cykelstaden Umeå, Naturskyddsföreningens cykelgrupp

Läs insändaren i Västerbottens-Kuriren här.
Läs insändaren och kommentera på Cykelstaden Umeås facebooksida här.
Delta i den cykelpolitiska diskussionen i Cykelstaden Umeås facebookgrupp här.
Läs signaturen Malins insändare här.

Dela

Kommentera

7 thoughts on “Här ska bilisterna lämna cyklisterna företräde

 1. Nja, vad de diskuterar sig fram till i din länkar stämmer ju inte riktigt. Den generella regeln som jag nämnde ovan gäller fortfarande och slutar inte att gälla för att en kompletterande regel, för dubbel säkerhet, också gäller i en viss situation. Det är genomgående i många partier i Trafikförordningen. Det finns alltså ingenting i Trafikförordningen 3 Kap 61§, som sätter ”väjningsplikten”, vilken regleras i Trafikförordningens 3 kap 21§, ur spel.

  Dock kvarstår det faktum att artikelförfattarna i artikeln ovan fortfarande i sin tur gör en felaktig, missvisande och i förlängningen farlig tolkning och omskrivning av hur reglerna ska tolkas. Den tolkningen har inte stöd i de länkar du ger och absolut inte i Trafikförordningen. Så den formuleringen bör absolut ändras.

  Hänvisningarna till Trafikförordningens paragrafer i dina länkar är dock bra och relevanta så jag bifogar dessa igen:

  Trafikförordningen 3 Kap 61 §

  En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen
  En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera

  Trafikförordningens 3 kap 21§

  En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg (…) 3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng

  Trafikförordningens 3:e kapitel 5 §

  Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
  Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

  • Cyklistbloggen citerar ju ur ett brevsvar från transportstyrelsens Hans Östh. Östh skriver:
   ”Tillfälle att passera finns ej definierad utan det blir helt enkelt att man låter ex cyklister som är ute på eller just skall ut på en cykelpassage tillfälle att passera.”
   ”I slutändan om ”olyckan” skulle vara framme så är det domstol som gör bedömning om gällande lagstift har efterföljts av ex bilist vs. cyklist vid en cykelpassage.”

   Då ter sig Cyklistbloggens slutsats rätt rimlig:
   ”Så. Ingen vet vad skillnaden är. Eventuellt kan en domstol avgöra det.
   Tills dess tänker vi att en rimlig tolkning är att skillnaden i praktiken är så liten att den inte har någon betydelse.”

   • Det handlar inte om hur ”tillfälle att passera” ska definieras. Det handlar om hur Trafikförordningen är uppbyggd och förståelse för hur den ska tolkas. Dessutom gäller det just cyklister som är ute på cykelpassagen eller är på väg ut på cykelpassagen. Inget annat. Det gäller alltså inte cyklister som bara närmar sig cykelpassagen, vilka fortfarande har väjningsplikt och ska sänka farten o s v enligt 3 kap 5 § som angivet ovan. Som det formuleras i artikeln ovan så insinueras det att det är bilar som alltid har väjningsplikt mot cyklister oavsett om hur nära cykelpassagen de kommit. Det är fel och det måste ni förstå. Så även oavsett hur ni definierar ”tillfälle att passera” så är inte väjningsplikten enligt 3 kap 21 § satt ur spel och formuleringen i artikel felaktig och ger farlig och vilseledande information. Det är ju ytterst olyckligt om ”organisationer” typ Cykelstaden i Umeå och Cyklistbloggen sprider felaktig information som kan leda till att cyklister utsätter sig för större fara i tron om att de handlar rätt.

    • Jo Stig, jag bedömer att det handlar just om hur ”tillfälle att passera” ska definieras. Naturligtvis behöver inte en bilist väja för en cyklist som bara närmar sig en cykelpassage (oavsett om cykelpassagen är väjningspliktsreglerad eller ej, såsom många är i Umeå) eftersom cyklisten inte utgör ett hinder mot bilistens framfart. Då finns det ju inget att väja för. Exemplet är meningslöst.

     En företrädare för självaste myndigheten Transportstyrelsen har konstaterat för Cyklistbloggen att
     ”Tillfälle att passera finns ej definierad utan det blir helt enkelt att man låter ex cyklister som är ute på eller just skall ut på en cykelpassage tillfälle att passera.”
     Tansportstyrelsen sammanfattar sedan:
     ”I slutändan om ”olyckan” skulle vara framme så är det domstol som gör bedömning om gällande lagstift har efterföljts av ex bilist vs. cyklist vid en cykelpassage.”

     Liksom Cyklistbloggen konstaterar vi därmed att
     ”Ingen vet vad skillnaden är. Eventuellt kan en domstol avgöra det.
     Tills dess tänker vi att en rimlig tolkning är att skillnaden i praktiken är så liten att den inte har någon betydelse.”

 2. ”Utöver det är bilister skyldiga att sakta in och släppa fram cyklister vid sväng ut ur varje rondell i hela Umeå – ja, faktiskt i hela landet.”

  Enligt vilken trafikförordning då? Det där är en väldigt vidare formulering än vad som anges på andra ställen. Förstår inte varför ni formulerar er så när det så lätt kan leda till missförstånd och cyklister kan tror sig vara utan väjningsplikt vid cykelpassage vid cirkulationsplats. NTF skriver t ex så här:

  ”När man som bilist kör ut ur en cirkulationsplats och ska passera en obevakad cykelpassage, ska man lämna företräde åt cyklande och mopedförare (klass 2) på eller på väg ut på cykelpassagen. Samma regel gäller när man efter sväng i vägkorsning ska passera en cykelpassage.”

  Denna väjningsplikt gäller alltså inte om cyklisten inte redan är ute på eller på väg ut cykelpassagen. Då gäller istället den generella regeln för cyklister är att de har väjningsplikt när de korsar en väg även om det sker på en cykelpassage.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.