Skog och biologisk mångfald

Verksamhetsområdet har som mål att vara en lokal kraft för att hejda utarmningen av biologisk mångfald. Eftersom vi verkar i en region där skog utgör en dominerande naturtyp fokuserar vi främst på skogens biologiska mångfald. Vi vill påverka genom aktiviteter som riktar sig mot aktörer inom näringarna, myndigheter och genom att väcka opinion.

Kontaktperson: Yasmine Kindlund (0734454367)
E-post: skog.umea.krets@naturskyddsforeningen.se


Har du ett förslag, tips eller vill oss något kontakta oss gärna!