NATURNATTA 3:e Juni – VÄN i Umeå & Naturskyddsföreningen Umeå

Svensk mystik i den ljusa försommarnatten på lördag den 3 juni. Tillsammans med Vän i Umeå vill vi upptäcka en mycket spännande led utanför Umeå nära Tavelsjö. Vandring cirka 2 kilometer. Vid eldplatsen bjuder vi på grillmat och dryck. För dem som vill uppleva Vallbergets magnifika utsikt mot solnedgången krävs ytterligare en kilometer vandring

Obs. Viktig med robust klädsel anpassat till väder, bra skor på fötter!

GRATIS bussfärd och nattamat!

ANMÄLAN till susanne.hoffman@kassjo.se viktig senast 1:a juni. Begränsat antal platser i bussen, så endast anmälan på facebookevenemanget är tyvärr ej giltigt.

Avfärd prick kl. 20.00 från VÄVEN, -och återfärd mot Umeå kl. 23.

 

 

Klädbytardag i Umeå

Ta med max 5 rena plagg (vuxen- eller barnkläder) i fint skick. För varje plagg Du lämnar kan Du välja ett nytt.

När: Söndag 7 maj 2017

– inlämning kl. 10-12

– klädbyte kl. 13-15

Var:  Allaktivitetshus KLOSSEN bakom Ålidhems Centrum

med syhjälp för den som vill piffa till sina fynd, fikaförsäljning och gratis filmvisning (kl. 11, ”The true cost”)

Klädbytardagar 1a april!

VÄNNÄS BIBLIOTEK

Lördagen den 1a April kl 10.00 till 14.00 anordnar Vännäs bibliotek en klädbytardag!

Du kan byta in upp till tio hela och rena plagg, vilket givetvis är helt gratis att göra. Lämna in dessa några dagar innan den 1a April! Kläder som ingen väljer skänks vidare till secondhand, men du kan ändå använda dina kuponger för att ta ut lika många plagg som du lämnat in.

Klädbytardag affisch pdf

VINDELNS FOLKHÖGSKOLA

Facebokevenenemang!

 

Kallelse till Årsmöte 2017

Tid: Torsdag 16:e februari  kl.18:00.   

Plats: Umeå Folkets Hus, Peterson-Berger-Salen, 1 trappa upp.  

Se bifogad dagordning. Mötet utlystes sedan den 5:e januari på vår FaceBook-sida och vår NF-Umeå -hemsida. Där hänvisar vi också till att vår valberedning söker nya ledamöter till styrelsearbetet. Vid intresse, kontakta valberedningen snarast, dock senast den 12:e februari.

Efter årsmötet bjuder vi våra medlemmar på fika (kaffe/te, kaka och frukt)

19.00   Föreläsning med ChokladJenny(Jenny Berg)

Norrlands första chokladfabrik och exotiska plantageresor.

Samt avnjuter vi ekologisk, rättvis och hållbar choklad!

Välkommen!

 

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.
 5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 13. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter.
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga punkter.
 18. Stämmans avslutande.