Klädbytardagar 1a april!

VÄNNÄS BIBLIOTEK

Lördagen den 1a April kl 10.00 till 14.00 anordnar Vännäs bibliotek en klädbytardag!

Du kan byta in upp till tio hela och rena plagg, vilket givetvis är helt gratis att göra. Lämna in dessa några dagar innan den 1a April! Kläder som ingen väljer skänks vidare till secondhand, men du kan ändå använda dina kuponger för att ta ut lika många plagg som du lämnat in.

Klädbytardag affisch pdf

VINDELNS FOLKHÖGSKOLA

Facebokevenenemang!

 

Kallelse till Årsmöte 2017

Tid: Torsdag 16:e februari  kl.18:00.   

Plats: Umeå Folkets Hus, Peterson-Berger-Salen, 1 trappa upp.  

Se bifogad dagordning. Mötet utlystes sedan den 5:e januari på vår FaceBook-sida och vår NF-Umeå -hemsida. Där hänvisar vi också till att vår valberedning söker nya ledamöter till styrelsearbetet. Vid intresse, kontakta valberedningen snarast, dock senast den 12:e februari.

Efter årsmötet bjuder vi våra medlemmar på fika (kaffe/te, kaka och frukt)

19.00   Föreläsning med ChokladJenny(Jenny Berg)

Norrlands första chokladfabrik och exotiska plantageresor.

Samt avnjuter vi ekologisk, rättvis och hållbar choklad!

Välkommen!

 

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Fråga om stämman har blivit behörigen utlyst.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.
 5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 13. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter.
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga punkter.
 18. Stämmans avslutande.

 

Vattnets eviga kretslopp

Onsdag 18 januari 2017 kl 18.30 – 20.00 Plats: Umeå Folkets Hus,  STF Umeå i samarbete med Umeå Naturskyddsförening.
Hans Ivarsson berättar om vad som händer under vattnets långa väg från regn till hav och om hur vi människor allt mer påverkar den naturliga balansen.

För mer information: Göran Berg 070 376 64 58

Årsmöte

Årsmöte 16 februari Plats: Umeå Folkets hus kl. 18.

Vi söker nya förmågor – ledamöter till NF kretsstyrelse! Har du intresse eller kan tipsa en bekant så kontakta vår valberedning! Du har chans att praktisera ett spännande styrelseuppdrag och får insikt i många processer och beslut. Vi välkomnar alla kompetenser i vårt arbete

Valberedning väntar på ditt svar: Inga Kjellgren 070 845 5063 och Torun Bergman 070 3430849

OBS. Ett styrelseuppdrag är värdefullt för ditt CV! NF-styrelsen träffas cirka en gång i månaden och våra interna styrelseroller är alternerande, dvs. alla får prova olika funktioner.

Naturskyddsföreningens Umekrets behöver även volontärer! Vi vill bilda arbetsgrupper som jobbar med punktinsatser. Dessa diverse uppdrag har en egen budget (för resekostnad, materialkostnad ). Ta gärna kontakt med oss: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se. Du kan anteckna dina intressen kring Natursnoksaktiviteter,  Klädbytardag, Trädgårdsmässa, UU-välkomstmässa, Natur för nyanlända, Miljövänliga veckan, Naturnatta-evenemang, etc. Hör av dig!

Temadag: Konsumera mindre, Återbruka mer

Hej – Medlem i Naturskyddsförening Umeå – Nordmaling – Vännäs !

 

Vi inbjuder dig till vår temadag:

Konsumera mindre, återbruka mer

Mingel, föreläsning och annorlunda workshop med Anders Krasse*. Reflektion/kunskapsbyte/diskussion om återbruk och minskad konsumtion.

Tid: söndag den 13 november kl. 15.00 – 18.30

Plats: Kulturhuset Klossen på Ålidhem (Ekonomistråket 6, just bakom Ålidhem centrum)

Pris: 50 kr    obs: GRATIS! – för NF-medlemmar – vid anmälan före den 10/11 till

styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se

Upplägg:

Kl 15.00 Välkomstmingel

Kl 15.30 Föreläsning: ”Att bo gratis med sol och återbruk!”

Anders Krasse* renoverade sin gård i Mårdaklev helt med återbrukade material. Välkommen på en annorlunda föreläsning om ett steg ut ur ekorrhjulet, bort från onödig konsumtion och om hur man kan skapa ett fungerande boende av sådant som andra k asserat

Kl 16.30-18.30 Workshop/idébank   ’GÖRomBÄTTRE!’ utmaningar och fina bokpriser!

Träffa likasinnade!  Vi tittar på tänkbara vägar att minska vår egen konsumtion och hur vi kan aktivera en återbrukskultur i Umeå.   Information från NF-UmeåCykelgruppen och vår grupp ’Natur för Nyanlända’, ett integrationsprojekt!

Fika och förfriskningar!

För kommande möten för oss medlemmar i Naturskyddsföreningen tar vi emot dina tips, även ditt intresse att bli oss behjälplig:  som volontär för enstaka eller fler uppdrag. .. Kan du ge oss mer information om ämnen du brinner för?     Tveka inte att kontakta oss!

 

Naturskyddsföreningen Umeå-krets- styrelsen 2016:

Susanne Hoffman, ordförande,  Marcus Klaus, kassör,  Emelie Fredriksson, sekreterare,

Lovisa Löfgren, Kalle Lundin, Hannes Lindahl,  Simone Andersson, (Sofie Elstig)

 

* Mer om Anders Krasses föreläsning:

Vi har alla hört uttrycket slit&släng. Det har blivit synonymt med resursslöseri, dålig kvalitet och konsumenters frustration över att ständigt köpa nytt. Allt fler verkar ta avstånd från den konsumtionstakt vårt samhälle har haft de senaste decennierna. Anders Krasse arbetade som hälsopedagog när han plötsligt ifrågasatte det vansinniga slöseri som han såg i Sverige. Han insåg att den höga konsumtionstakten kanske till en början verkade ge mening till mångas liv men väldigt få verkade ändå bli lyckliga av det. Efter 3000 timslånga samtal pekade det mesta snarast på att lyckan och harmonin urholkades ju högre konsumtionstakten var.

2010 tog han steget ut ur konsumtionssamhället och började ta vara på allt som andra hade kasserat. Det som började som ett återbruksprojekt blev så småningom en livsstil.

I denna föreläsning berättar han om kort om bakgrunden och vidare om de individuella praktiska stegen att skapa en tillvar med minimala fasta kostnader.

Här ska bilisterna lämna cyklisterna företräde

Foto: Jerker Jansson

Följande insändare från Cykelstaden Umeå publicerades i Västerbottens-Kuriren den 21/9:

I VK den 14/9 skriver signaturen Malin om cyklisterna som inte visar hänsyn.

Foto: Jerker Jansson

Väjningsplikt gäller här för bilar mot cyklister då skylten står före cykelpassagen.

Först och främst vill vi tacka Malin för att hon som bilist visar hänsyn till oss cyklister. Problemet som vi ser det är dock inte den enskilde trafikanten utan den bristande infrastrukturen.

Som cyklister hamnar vi längst ner i trafikmaktordningen – den hierarki bland trafikslag där bilen är placerad högst upp och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna nederst. Med bilen överst i trafikmaktordningen har vi ett samhälle byggt utifrån bilistens perspektiv där cyklisternas villkor inte prioriteras. Detta gäller för såväl Umeå som för andra städer även om kommunen arbetar för att göra Umeå till en cykelstad.

Problemet är otydlighet och inkonsekvens i planeringen av cyklisters utrymme. Det leder till att både cyklister och bilister blir osäkra på vad som gäller i olika trafiksituationer. Därför uppkommer det situationer där bilister tutar och gestikulerar trots att de i själva verket har väjningsplikt gentemot cyklister.

Slutligen vill vi påpeka att bilisterna faktiskt har väjningsplikt gentemot cyklister i en rad korsningar i Umeå, trots att vi inte har fått någon cykelöverfart än. Sitter väjningspliktsskylten före cykelpassagen gäller den även för bilister gentemot cyklister. Så ser det ut i flera korsningar och rondeller längs Östra Kyrkogatan, som Malin hänvisar till, och längs den ombyggda delen av Nygatan, längs Backenvägen och på flera andra platser i staden. Utöver det är bilister skyldiga att sakta in och släppa fram cyklister vid sväng ut ur varje rondell i hela Umeå – ­ ja, faktiskt i hela landet. Malins insändare visar hur svårt det är att uppfatta och följa trafikreglerna, inte bara för cyklister utan även för bilister.

Jennie Wadman, Jerker Jansson och Owen Laws för
Cykelstaden Umeå, Naturskyddsföreningens cykelgrupp

Läs insändaren i Västerbottens-Kuriren här.
Läs insändaren och kommentera på Cykelstaden Umeås facebooksida här.
Delta i den cykelpolitiska diskussionen i Cykelstaden Umeås facebookgrupp här.
Läs signaturen Malins insändare här.