Vattnets eviga kretslopp

Onsdag 18 januari 2017 kl 18.30 – 20.00 Plats: Umeå Folkets Hus,  STF Umeå i samarbete med Umeå Naturskyddsförening.
Hans Ivarsson berättar om vad som händer under vattnets långa väg från regn till hav och om hur vi människor allt mer påverkar den naturliga balansen.

För mer information: Göran Berg 070 376 64 58

Årsmöte

Årsmöte 16 februari Plats: Umeå Folkets hus kl. 18.

Vi söker nya förmågor – ledamöter till NF kretsstyrelse! Har du intresse eller kan tipsa en bekant så kontakta vår valberedning! Du har chans att praktisera ett spännande styrelseuppdrag och får insikt i många processer och beslut. Vi välkomnar alla kompetenser i vårt arbete

Valberedning väntar på ditt svar: Inga Kjellgren 070 845 5063 och Torun Bergman 070 3430849

OBS. Ett styrelseuppdrag är värdefullt för ditt CV! NF-styrelsen träffas cirka en gång i månaden och våra interna styrelseroller är alternerande, dvs. alla får prova olika funktioner.

Naturskyddsföreningens Umekrets behöver även volontärer! Vi vill bilda arbetsgrupper som jobbar med punktinsatser. Dessa diverse uppdrag har en egen budget (för resekostnad, materialkostnad ). Ta gärna kontakt med oss: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se. Du kan anteckna dina intressen kring Natursnoksaktiviteter,  Klädbytardag, Trädgårdsmässa, UU-välkomstmässa, Natur för nyanlända, Miljövänliga veckan, Naturnatta-evenemang, etc. Hör av dig!

Temadag: Konsumera mindre, Återbruka mer

Hej – Medlem i Naturskyddsförening Umeå – Nordmaling – Vännäs !

 

Vi inbjuder dig till vår temadag:

Konsumera mindre, återbruka mer

Mingel, föreläsning och annorlunda workshop med Anders Krasse*. Reflektion/kunskapsbyte/diskussion om återbruk och minskad konsumtion.

Tid: söndag den 13 november kl. 15.00 – 18.30

Plats: Kulturhuset Klossen på Ålidhem (Ekonomistråket 6, just bakom Ålidhem centrum)

Pris: 50 kr    obs: GRATIS! – för NF-medlemmar – vid anmälan före den 10/11 till

styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se

Upplägg:

Kl 15.00 Välkomstmingel

Kl 15.30 Föreläsning: ”Att bo gratis med sol och återbruk!”

Anders Krasse* renoverade sin gård i Mårdaklev helt med återbrukade material. Välkommen på en annorlunda föreläsning om ett steg ut ur ekorrhjulet, bort från onödig konsumtion och om hur man kan skapa ett fungerande boende av sådant som andra k asserat

Kl 16.30-18.30 Workshop/idébank   ’GÖRomBÄTTRE!’ utmaningar och fina bokpriser!

Träffa likasinnade!  Vi tittar på tänkbara vägar att minska vår egen konsumtion och hur vi kan aktivera en återbrukskultur i Umeå.   Information från NF-UmeåCykelgruppen och vår grupp ’Natur för Nyanlända’, ett integrationsprojekt!

Fika och förfriskningar!

För kommande möten för oss medlemmar i Naturskyddsföreningen tar vi emot dina tips, även ditt intresse att bli oss behjälplig:  som volontär för enstaka eller fler uppdrag. .. Kan du ge oss mer information om ämnen du brinner för?     Tveka inte att kontakta oss!

 

Naturskyddsföreningen Umeå-krets- styrelsen 2016:

Susanne Hoffman, ordförande,  Marcus Klaus, kassör,  Emelie Fredriksson, sekreterare,

Lovisa Löfgren, Kalle Lundin, Hannes Lindahl,  Simone Andersson, (Sofie Elstig)

 

* Mer om Anders Krasses föreläsning:

Vi har alla hört uttrycket slit&släng. Det har blivit synonymt med resursslöseri, dålig kvalitet och konsumenters frustration över att ständigt köpa nytt. Allt fler verkar ta avstånd från den konsumtionstakt vårt samhälle har haft de senaste decennierna. Anders Krasse arbetade som hälsopedagog när han plötsligt ifrågasatte det vansinniga slöseri som han såg i Sverige. Han insåg att den höga konsumtionstakten kanske till en början verkade ge mening till mångas liv men väldigt få verkade ändå bli lyckliga av det. Efter 3000 timslånga samtal pekade det mesta snarast på att lyckan och harmonin urholkades ju högre konsumtionstakten var.

2010 tog han steget ut ur konsumtionssamhället och började ta vara på allt som andra hade kasserat. Det som började som ett återbruksprojekt blev så småningom en livsstil.

I denna föreläsning berättar han om kort om bakgrunden och vidare om de individuella praktiska stegen att skapa en tillvar med minimala fasta kostnader.

Här ska bilisterna lämna cyklisterna företräde

Foto: Jerker Jansson

Följande insändare från Cykelstaden Umeå publicerades i Västerbottens-Kuriren den 21/9:

I VK den 14/9 skriver signaturen Malin om cyklisterna som inte visar hänsyn.

Foto: Jerker Jansson

Väjningsplikt gäller här för bilar mot cyklister då skylten står före cykelpassagen.

Först och främst vill vi tacka Malin för att hon som bilist visar hänsyn till oss cyklister. Problemet som vi ser det är dock inte den enskilde trafikanten utan den bristande infrastrukturen.

Som cyklister hamnar vi längst ner i trafikmaktordningen – den hierarki bland trafikslag där bilen är placerad högst upp och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna nederst. Med bilen överst i trafikmaktordningen har vi ett samhälle byggt utifrån bilistens perspektiv där cyklisternas villkor inte prioriteras. Detta gäller för såväl Umeå som för andra städer även om kommunen arbetar för att göra Umeå till en cykelstad.

Problemet är otydlighet och inkonsekvens i planeringen av cyklisters utrymme. Det leder till att både cyklister och bilister blir osäkra på vad som gäller i olika trafiksituationer. Därför uppkommer det situationer där bilister tutar och gestikulerar trots att de i själva verket har väjningsplikt gentemot cyklister.

Slutligen vill vi påpeka att bilisterna faktiskt har väjningsplikt gentemot cyklister i en rad korsningar i Umeå, trots att vi inte har fått någon cykelöverfart än. Sitter väjningspliktsskylten före cykelpassagen gäller den även för bilister gentemot cyklister. Så ser det ut i flera korsningar och rondeller längs Östra Kyrkogatan, som Malin hänvisar till, och längs den ombyggda delen av Nygatan, längs Backenvägen och på flera andra platser i staden. Utöver det är bilister skyldiga att sakta in och släppa fram cyklister vid sväng ut ur varje rondell i hela Umeå – ­ ja, faktiskt i hela landet. Malins insändare visar hur svårt det är att uppfatta och följa trafikreglerna, inte bara för cyklister utan även för bilister.

Jennie Wadman, Jerker Jansson och Owen Laws för
Cykelstaden Umeå, Naturskyddsföreningens cykelgrupp

Läs insändaren i Västerbottens-Kuriren här.
Läs insändaren och kommentera på Cykelstaden Umeås facebooksida här.
Delta i den cykelpolitiska diskussionen i Cykelstaden Umeås facebookgrupp här.
Läs signaturen Malins insändare här.

Naturguide/natureguide för/for nyanlända/newcomers

Vi vill introducera flyktingar och asylsökande till den svenska naturen, erbjuda på upplevelser samt få dem att känna trygghet i skogen. Vi söker DIG som kan hjälpa till med att organisera och håller i promenader i stadsnära natur eller dagsturer till skogsområden med höga naturvärden. Delmoment är pedagogisk lek, naturorientering, allemansrätten, ätbara växter, djur- och spårkunskap, samt ömsesidig erfarenhetsutbyte om naturen i deltagarnas hemområden.

Anmäl dig via Facebook eller via e-post se nedan.

We want to introduce refugees and asylum seekers to the Swedish nature, invite them to enjoy and feel secure in our forests. We need YOU who can help us organize shorter walks or day trips to forests in and around Umeå. This includes pedagogical games, orienteering, the right of public access, edible plants, animals and reading tracks. Participants are also encouraged to learn from each other about nature in their home countries.

Apply by Facebook or by email see below.

Plats/location vinterträdgården Geografigränd 2-12 Ålidhem. tid/time 14:00 24/9.

Facebook

Mail

 

 

Pressmeddelande och remissvar om detaljplan för Västra Brinkvägen

160914

PRESSMEDDELANDE

Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik

Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning. Naturskyddsföreningen i Umeå har lämnat bifogat yttrande med anledning av detaljplanen. (Se bilagan för hela yttrandet.) Naturskyddsföreningen i Umeå anser att strandskyddet inte ska upphävas och att detaljplanen därmed ska avslås. Föreningen framför även kritik mot den enorma ökning av biltrafik som trafikutredningen påvisar, och lämnar ett antal trafikpolitiska förslag som omfördelar gatuutrymmet från bilar till cyklister och gående.

Strandskydd

Strandområden hyser en stor andel av våra hotade arter och hör till de mest känsliga och artrikaste miljöerna i våra breddgrader. Vissa delar av Umeälven omfattas av strandskyddet, vilket betyder att det är förbjudet att bygga inom 100 m från strandlinjen. Detta strandskydd föreslås nu upphävas vid Västra Brinken enligt planförslaget. De planerade åtgärderna skulle orsaka en betydande miljöpåverkan och hota den ovanlig höga artrikedomen i lövskogen längs slänten som hyser bland annat skyddade fladdermössarter. De framförda särskilda skäl som skulle tillåta ett undantag från strandskyddet enligt 7 kap. 18 § c 5 punkten i miljöbalken är att bebyggelsen skulle tillgodoföra ett ”mycket angeläget allmänt intresse”: att bo och vistas vid vatten.

­–Naturskyddsföreningen i Umeå tycker att tillgängligheten till Umeälvens strand är helt och hållet given med dagens gång-och cykelväg längs älven, säger styrelseledamoten Marcus Klaus.

–En majoritet av Umeås befolkning bor inom gång- och cykelavstånd till vatten. Naturskyddsföreningen anser därför att behovet av fin utsikt på vatten för bara några få absolut inte motiverar upphävandet av strandskyddet för övriga umebor. Fortsatt fragmentering av Umeälvens strandmiljöer kan inte vara önskvärd för Umeå kommun som siktar på att bli Europas miljöhuvudstad, avslutar Marcus Klaus.

Trafik

Trafikutredningen i handlingarna beskriver den enorma ökning av biltrafiken runt korsningen Storgatan-Kvarnvägen som följer av en maximal utbyggnad. Antal bilar/dygn på Kvarnvägen ökar med hela 600 fordon/dygn (55%), samtidigt som korsningens kapacitet konstateras redan nu ligga ”långt under gränsen för en acceptabel framkomlighet”.

– En hållbar, trivsam, och ekonomisk lönsam stad är den som sätter människor i centrum, och bilen i periferin, säger Owen Laws, ansvarig för Naturskyddsföreningen i Umeås cykelsatsning Cykelstaden Umeå.

–Det är hög tid för kommunen att inse att en förutsättning för att kunna uppnå fullmäktiges mål om att prioritera gång och cykel framför bilen är också att begränsa bilens utrymme i staden. Men då går det inte att samtidigt planera för en ökning av biltrafiken! Det är dags att bygga bilfritt. Cykelhuset i Malmö är ett fantastiskt exempel på hur det kan se ut även i Umeå, avslutar Owen Laws.

Ladda ned pressmeddelandet här.
Ladda ned yttrandet här.

För information

Marcus Klaus
070-589 33 33
marcus.klaus.88@web.de

Owen Laws
070-6099678
owen.laws8@gmail.com

www.umea.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/pages/Naturskyddsföreningen-Umeå/185522321914
www.facebook.com/CykelstadenUmea
www.facebook.com/groups/CykelstadenUmea