Workshop #2: Tyck till om Umeås reviderade miljömål


Måndag 13 maj 2019 kl. 18:30–20:30
Väven, Umeå

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till uppdaterade miljömål med fokus på biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat med särskilt relevans för kommunen utöver de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen.

Naturskyddsföreningen är tillfrågad att tycka till. Det här mötet är tänkt för att diskutera kommunens remissförslag och författa synpunkter som ska skickas in i föreningens namn senast den 21 juni. Vi hade redan ett möte där vi diskuterade biologisk mångfald och klimat. På det här mötet ska vi fokusera på giftfri miljö, god bebyggd miljö och Vatten.

Ett bra tillfälle för dig som vill påverka kommunens framtida miljöarbete!

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen är välkomna! Vi träffas på ”Fika!” på bottenvåningen (Väven). Fika ingår.

Mer information och remisshandlingar finns att hämta via länken här: Ta gärna en titt på handlingarna innan mötet.

Biologiska mångfaldens dag 18/5: Naturfalken

Fira biologiska mångfaldens dag med Naturskyddsföreningen! Fältbiologerna – Umeklubben kommer också finnas på plats. Lär dig och testa dina artkunskaper i det nya testet, Naturfalken! Alla är välkomna oavsett om du är medlem eller inte. De 100 första på plats får också chansen att ta sin allra första artkunskapsmedalj.

Kom till Kulturhuset Klossen, Ålidhem – ingen föranmälan krävs.

Tid: Klockan 10.00 – 15.00
Datum: 18:e maj
Kostnad: Gratis att delta! (medalj kostar 50 kr)

MER INFORMATION:
https://www.facebook.com/events/1630177943752131/
Vad kan du om bin, fåglar och blommor? Syftet med Naturfalken är att utbilda om olika arter och väcka människors naturintresse. Vi vill också råda bot på den utbredda art-analfabetismen vi ser i samhället idag. Genom att lära sig mer om arter ökar förståelsen och känslan för djur och natur och vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

Konceptet med Naturfalken är inspirerat av simborgarmärkena och Akademibokhandelns läsborgarmärken. Du genomför ett tydligt uppdrag och får köpa ett märke som visar att du klarat av det. Naturfalken vänder sig till alla åldrar. Märket tas genom att peka ut ett antal arter för en kunnig och pedagogisk kontrollant som kallas för artvän. Arterna kan identifieras på plats i naturen eller på bild. Att lära sig arter ska vara roligt. Artvännen finns med för att inspirera och guida och se till att alla kan ta Naturfalken.

Naturfalken finns i fyra olika nivåer:
•10 arter (Stenfalken)
•20 arter (Pilgrimsfalken)
•50 arter (Tornfalken) och
•100 arter (Jaktfalken)

Lansering av Naturfalken äger rum över hela landet på Biologiska mångfaldens i maj 2019.

Debatt 12/5: EU, klimatet & miljön

Lyssna när EU-parlamentskandidater från Västerbotten diskuterar den absolut viktigaste frågan i valet till EU-parlamentet: Hur EU kan bidra till en mer hållbar värld!

Söndag 12 maj 2019 kl. 12:00–14:00
Kulturhuset Klossen, Ålidhem centrum

Mer information: https://www.facebook.com/events/457368418332398/

Debatten kommer ta upp frågor som:
– Hur hindrar vi klimatförändringarna? 🌪
– Hur räddar vi bina? 🐝
– Hur hindrar vi utrotningen av arter? 🦅

Kandidater från S, V, MP, KD, C och L kommer diskutera frågor om klimat och biologisk mångfald i ett friare debattformat där kandidaterna kommer att positionera sig utifrån sina ståndpunkter i olika frågor och förklara sina argument.

Debatten ska vara lugn, förklarande, lätt att förstå – och förhoppningsvis ge dig bättre underlag för hur du bäst kan rösta för klimat och miljö i EU-Parlamensvalet den 26 maj.

Debatten arrangeras av Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd med stöd av Naturskyddsföreningen i Västerbotten.

Evenemanget är öppet för alla, är helt tillgängligt med rullstol och samtalet kommer vara mikrofonförstärkt.

VÄLKOMNA! 🌿

Kuststädning lördag den 4/5 kl. 11-15

Den 4 maj kommer vi från Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd tillsammans med Fältbiologerna åka ut till kusten och plocka skräp. Häng med du också, ta med familj och vänner! Var exakt har vi inte bestämt ännu, men det blir i Umeås närhet.

KANSKE VET DU ETT KUSTPARTI SOM BEHÖVER STÄDAS?

Detta är en del i Nordiska kusträddardagen, en aktivitet från föreningen Håll Sverige rent, som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Så kom, häng med – det är lätt! Det enda du behöver göra är att höra av dig så samordnar vi resorna och bjuder på fika!

Vill du hänga med? Hör av dig till Martin Oscarsson i styrelsen på martinoscarsson82@gmail.com. (Det är viktigt för att säkra en portion fika)

Läs mer om Håll Sverige rents initiativ på: https://www.facebook.com/events/1276424999182148/

Medlemmar i Vännäs

Är du medlem i Vännäs? Just nu planeras en satsning i Vännäs kommun, som förhoppningsvis kan leda till att kommunen återuppstår som egen krets. Idag är Vännäs en del av Umeåkretsen. Satsningen är utifrån länsförbundets preliminära verksamhetsplan för 2019. Hör av dig till styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se om du vill vara med i satsningen!

Workshop: Tyck till om Umeås reviderade miljömål

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till uppdaterade miljömål med fokus på biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat med särskilt relevans för kommunen utöver de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen.

Naturskyddsföreningen är tillfrågad att tycka till. Det här mötet är tänkt för att diskutera kommunens remissförslag och författa synpunkter som ska skickas in i föreningens namn senast den 21 juni.

Tid/plats: Tisdag 23 april 2019 kl. 18:30–20:30, Väven

FB-eventet finns här: https://www.facebook.com/events/1202090869948584/

Ett bra tillfälle för dig som vill påverka kommunens framtida miljöarbete! Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen är välkomna! Vi träffas på ”Fika!” på bottenvåningen (Väven). Mer information och remisshandlingar finns att hämta via länken nedan. Ta gärna en titt på handlingarna innan mötet.