Styrelse

Vill du engagera dig i Naturskyddsföreningen, eller har du frågor? Klicka på bilden för att kontakta oss!

Styrelsen för 2020 består av:
Ordförande: Liv Oscarsson
Sekreterare: Hanna Åbrink
Kassör: Elin Wallsten
Karin Holmstrand
Ingemar Jämte
Jennifer Blomberg
Ellen Ekbom
Michael Jonsson
Suppleant: Emelie Arkad

Postadress:
Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd
C/o Studiefrämjandet
Ekonomstråket 6
907 30 Umeå

E-post: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se