Styrelse

Vill du engagera dig i Naturskyddsföreningen, eller har du frågor? Klicka på bilden för att kontakta oss!

Styrelsen för 2021 består av:
Ordförande: Liv Oscarsson
Sekreterare: Linn Raninen
Kassör: Jack Lysholm
Anna Gedda
Ingemar Jämte
Karolina Eriksson
Michael Jonsson
Suppleant: Taylor Kelinc

 

Postadress:
Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd
C/o Studiefrämjandet
Ekonomstråket 6
907 30 Umeå

E-post: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se