KRETSKONFERENSEN 2019

Tema: Vad är Naturskyddsföreningens roll i klimatfrågan och klimatstrejkrörelsen? Alla medlemmar i Västerbotten bjuds in till en heldag i Vindeln med fokus på klimatarbetet och klimatrörelsen. Vi hoppas på spännande diskussioner i gott sällskap. Program, anmälningsformulär och mer info finns här. Anmälan senast 30 oktober. PROGRAMPUNKTER *Naturskyddsföreningens roll i klimatfrågan nu och i framtiden. Hur […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejds remissvar på Detaljplanen “Lilljansområdet och campus” (diarienummer BN-2016/01581)

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd förespråkar generellt förtätning inom 5 km från centrum för att minska trafiken. Förtätningen bör dock inte gå på bekostnad av värdefulla naturmiljöer och kopplingar mellan dessa. Detaljplanen innebär en drastiskt minskning av den gröna korridoren mellan stadsliden och Nydalasjön. Det är svårt att se på kartorna, men vi undrar om […]

Läs mer

Detaljplan Västra Brinkvägen

Idag lämnade vi över mer än 200 underskrifter till byggnadsnämnden inför beslutet kring detaljplanen Västra Brinkvägen. Planen innebär upphävande av strandskydd för bygget av attraktiva boende vid Umeälven. Petitionen syftar till att ta strandskydd på allvar och bibehålla Umeås värdefulla strandmiljöer. Byggnadsnämnden gav dock klartecken för detajlplanen och nu är det upp till kommunfullmäktige att […]

Läs mer

Vad är ekonomiskt med tillväxten?

Föreläsning av Mikael Malmaeus. Fredag 20 september 2019 kl. 20:30–21:30 på Kulturhuset Klossen, Ålidhem. ”I Sverige och många andra länder har tillväxt varit ett uttalat mål för den ekonomiska politiken sedan 1950-talet. Samtidigt medför ökande produktion och konsumtion onekligen ett ökat tryck på jordens resurser, ökade avfallsmängder och koldioxidutsläpp. Men vad skulle det innebära för […]

Läs mer

”Umeå kommun måste klimatsatsa helhjärtat”

”Det duger inte med halvhjärtade mål om Umeå ska nå sitt mål om 2 ton koldioxidutsläpp per person och år. Det skriver Martin Oscarsson, Naturskyddsföreningen, Carl Weidenstolpe från Fridays for future och Johan Appelplad från Klimatstudenterna.” Läs mer i debattartikeln i Folkbladet: https://www.folkbladet.nu/2019-09-08/umea-kommun-maste-klimatsatsa-helhjartat

Läs mer