Insändare: Storgatans luftmiljö

Detta är en debattartikel. (länk till Västerbottenskuriren)

Foto:
Anna Sundelin
Umeå har stora problem med luftkvaliteten i centrum, skriver debattörerna.

Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Allt för länge har Umeå kommun och dess politiker låtit de boende leva med de ökade risker för till exempel hjärt- kärlsjukdomar, stress, inlärningsproblem, sömnstörningar, astma och andra luftvägsrelaterade problem som detta leder till, skriver Amar Karalija, Medborgarinitiativet Storgatan och Liv Oscarsson, Naturskyddsföreningen i Umeå.

Umeå har stora problem med luftkvaliteten i centrum, och Storgatan är epicentrum för det. För mycket privattrafik och tung trafik leds in på gatan, vilket leder till utsläpp av farliga gaser och partiklar. Umeå är en av de städer i Sverige som har störst problem med luftkvaliteten.

Allt för länge har Umeå kommun och dess politiker låtit de boende leva med de ökade risker för till exempel hjärt- kärlsjukdomar, stress, inlärningsproblem, sömnstörningar, astma och andra luftvägsrelaterade problem som detta leder till.

Orsaken till att ingen förändring sker har enligt kommunen varit att det inte finns någon annan väg för bilister att ta sig fram i öst-västlig riktning i centrala Umeå. Men under våren har gatan varit avstängd i flertalet veckor utan märkbar effekt på trafiken i resten av staden.

Kommunen har varit medvetna om denna problematik i många år, och i princip under alla dessa år har svaret från de folkvalda hetat ”ringleden”. Som alla är smärtsamt medvetna om har det projektet minst sagt dragit ut på tiden.

Det verkar också som att en ombyggd Västra esplanad, som en effekt av att Västra länken, blir klar kan leda till bättre luftkvalitet i centrum – dock verkar detta inte gälla Storgatan. Inga av de planer Umeå kommun lagt fram kommer innebära minskad trafik där — snarare planerar man en koncentrering av genomfartstrafik på gatan när staden förtätas!

Boende på Storgatan har i flera år påpekat denna utsatthet för kommunens politiker, med få konkreta och effektiva åtgärder. Under 2024 kommer Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd samarbeta med de boende för att kräva att åtgärder görs i närtid för att miljökvalitetsnormer och på sikt miljökvalitetsmål nås. Konkreta åtgärder behöver tas fram i kommunens planer och strategier.

Nu undrar vi:

Hur ser Umeå kommuns projektioner ut för Storgatan – kommer trafiken öka eller minska?

Hur resonerar kommunen i avvägandet mellan människors hälsa och möjligheten att transportera sig fort genom staden med bil?

Vad planerar Umeå kommun för åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska nås på Storgatan?

Vilka åtgärder kommer Umeå kommun göra för att hindra otillåten tung trafik på Storgatan och i miljözonen i stadens centrum?

Amar Karalija

Medborgarinitiativet Storgatan

Liv Oscarsson

Naturskyddsföreningen i Umeå

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.