Nyvald styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande: Liv Oscarsson Sekreterare: Hanna Åbrink Kassör: Elin Wallsten Karin Holmstrand Ingemar Jämte Jennifer Blomberg Ellen Ekbom Michael Jonsson Suppleant: Emelie Arkad Den nya styrelsen ser fram emot ett riktigt bra år 2020/2021 & kommer fortsätta att arbeta för att vidareutveckla föreningens verksamhet i Umeå med omnejd.

Läs mer

Årsmöte 23 februari 2020 för Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte! Årsmötet äger rum den 23/2 kl. 13.00, på Kulturhuset Klossen (Ekonomstråket 6, Ålidhem) i salen Stormen. Styrelsen bjuder på fika och viss musikalisk underhållning. Notera att motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 9/2: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se Dagordning: 1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 2. […]

Läs mer

Medlemsbrev, september 2019

Här kommer ännu ett lättläst medlemsbrev som går fort att förstå. Med varje liten handling gör du stor skillnad, för miljön och för Naturskyddsföreningen! FÖRELÄSNING OM KLIMATBUDGET OCH KLIMATPSYKOLOGI 16 september 17.00 arrangerar vi tillsammans med gruppen Fridays for future m fl en föreläsning med de forskare som tagit fram en klimatbudget för Umeå. Ett […]

Läs mer

Så kan Umeå ta ansvar i klimatkrisen

𝙀𝙣 𝙝𝙖̊𝙡𝙡𝙗𝙖𝙧 𝙛𝙤̈𝙧𝙚𝙡𝙖̈𝙨𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙞 𝙩𝙫𝙖̊ 𝙙𝙚𝙡𝙖𝙧 • 𝙀𝙣 𝙠𝙤𝙡𝙙𝙞𝙤𝙭𝙞𝙙𝙗𝙪𝙙𝙜𝙚𝙩 𝙛𝙤̈𝙧 𝙐𝙢𝙚𝙖̊ – 𝙫𝙖̊𝙧 𝙙𝙚𝙡 𝙖𝙫 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨𝙖𝙫𝙩𝙖𝙡𝙚𝙩: Klimatforskare från Uppsala berättar om sitt arbete med en koldioxidbudget för Umeå kommun. Vad behöver Umeå göra för att ta sitt ansvar i den globala klimatkrisen? • 𝙆𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙥𝙨𝙮𝙠𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞 – 𝙜𝙡𝙖𝙥𝙥𝙚𝙩 𝙢𝙚𝙡𝙡𝙖𝙣 𝙠𝙪𝙣𝙨𝙠𝙖𝙥 𝙤𝙘𝙝 𝙝𝙖𝙣𝙙𝙡𝙞𝙣𝙜: En föreläsning med Klimatpsykologerna om […]

Läs mer

Medlemsbrev, augusti 2019

Våra medlemsbrev kommer fortsättningsvis komma en gång i månaden och vi lovar att: – Du kan förstå det på en minut – Att det är lätt att läsa – Att det alltid visar på ett lätt sätt för dig att engagera dig Vi hoppas det gör att du ännu hellre läser våra brev. VILL DU […]

Läs mer

Remissvar på Umeå kommuns reviderade miljömål

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd har idag lämnat in ett remissvar på Umeå kommuns reviderade miljömål. Målen fokuserar på biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat med särskilt relevans för kommunen utöver de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen. Föreningens remissvar har jobbats fram av ett tiotal medlemmar som deltog på tre olika […]

Läs mer