Den STORA Cykelfesten 6/6

På Nationaldagen anordnar Cykelstaden Umeå en mäktig cykelfest i centrala Umeå. Den börjar som en cykelparad från Kulturhuset Klossen vid Ålidhems centrum via Svingen mot Vänortsparken där festen fortsätter! Cykelparaden: 10:45 – Samling Ålidhems centrum 11:15 – Avfärd 12:00 – Ankomst Vänortsparken Cykelfesten: 12:00-16:00 i Vänortsparken Dagen börjar med en långsam parad av cyklar i […]

Läs mer

Pressmeddelande och remissvar om detaljplan för Västra Brinkvägen

160914 PRESSMEDDELANDE Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning. Naturskyddsföreningen i Umeå har lämnat bifogat yttrande med anledning av detaljplanen. (Se bilagan för hela yttrandet.) Naturskyddsföreningen i Umeå anser att strandskyddet inte ska upphävas och att detaljplanen därmed ska avslås. […]

Läs mer