Pressmeddelande och remissvar om detaljplan för Västra Brinkvägen

160914

PRESSMEDDELANDE

Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik

Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning. Naturskyddsföreningen i Umeå har lämnat bifogat yttrande med anledning av detaljplanen. (Se bilagan för hela yttrandet.) Naturskyddsföreningen i Umeå anser att strandskyddet inte ska upphävas och att detaljplanen därmed ska avslås. Föreningen framför även kritik mot den enorma ökning av biltrafik som trafikutredningen påvisar, och lämnar ett antal trafikpolitiska förslag som omfördelar gatuutrymmet från bilar till cyklister och gående.

Strandskydd

Strandområden hyser en stor andel av våra hotade arter och hör till de mest känsliga och artrikaste miljöerna i våra breddgrader. Vissa delar av Umeälven omfattas av strandskyddet, vilket betyder att det är förbjudet att bygga inom 100 m från strandlinjen. Detta strandskydd föreslås nu upphävas vid Västra Brinken enligt planförslaget. De planerade åtgärderna skulle orsaka en betydande miljöpåverkan och hota den ovanlig höga artrikedomen i lövskogen längs slänten som hyser bland annat skyddade fladdermössarter. De framförda särskilda skäl som skulle tillåta ett undantag från strandskyddet enligt 7 kap. 18 § c 5 punkten i miljöbalken är att bebyggelsen skulle tillgodoföra ett ”mycket angeläget allmänt intresse”: att bo och vistas vid vatten.

­–Naturskyddsföreningen i Umeå tycker att tillgängligheten till Umeälvens strand är helt och hållet given med dagens gång-och cykelväg längs älven, säger styrelseledamoten Marcus Klaus.

–En majoritet av Umeås befolkning bor inom gång- och cykelavstånd till vatten. Naturskyddsföreningen anser därför att behovet av fin utsikt på vatten för bara några få absolut inte motiverar upphävandet av strandskyddet för övriga umebor. Fortsatt fragmentering av Umeälvens strandmiljöer kan inte vara önskvärd för Umeå kommun som siktar på att bli Europas miljöhuvudstad, avslutar Marcus Klaus.

Trafik

Trafikutredningen i handlingarna beskriver den enorma ökning av biltrafiken runt korsningen Storgatan-Kvarnvägen som följer av en maximal utbyggnad. Antal bilar/dygn på Kvarnvägen ökar med hela 600 fordon/dygn (55%), samtidigt som korsningens kapacitet konstateras redan nu ligga ”långt under gränsen för en acceptabel framkomlighet”.

– En hållbar, trivsam, och ekonomisk lönsam stad är den som sätter människor i centrum, och bilen i periferin, säger Owen Laws, ansvarig för Naturskyddsföreningen i Umeås cykelsatsning Cykelstaden Umeå.

–Det är hög tid för kommunen att inse att en förutsättning för att kunna uppnå fullmäktiges mål om att prioritera gång och cykel framför bilen är också att begränsa bilens utrymme i staden. Men då går det inte att samtidigt planera för en ökning av biltrafiken! Det är dags att bygga bilfritt. Cykelhuset i Malmö är ett fantastiskt exempel på hur det kan se ut även i Umeå, avslutar Owen Laws.

Ladda ned pressmeddelandet här.
Ladda ned yttrandet här.

För information

Marcus Klaus
070-589 33 33
marcus.klaus.88@web.de

Owen Laws
070-6099678
owen.laws8@gmail.com

www.umea.naturskyddsforeningen.se
www.facebook.com/pages/Naturskyddsföreningen-Umeå/185522321914
www.facebook.com/CykelstadenUmea
www.facebook.com/groups/CykelstadenUmea

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.