Debattinlägg: Cykelförbudet på gågatan

Google Maps-skärmbild som visar vårt förslag till ny, separerad cykelväg från Backenvägen till Svingen över Storgatan och Västra-/Östra Strandgatan.

Debattartikel 2019-08-20 (Rev 190901) Cykelförbudet på gågatan I gårdagens Västerbottens-Kuriren kunde man läsa att polisen kommer att ta krafttag mot cyklandet på gågatan under nästa vecka och bötfälla de cyklister som cyklar över Rådhustorget. Umeå Kommun har delat in cykelvägnätet i huvudvägnät och övriga cykelvägar. På kommunens hemsida kan man läsa: ”Delningen innebär att man skiljer […]

Läs mer

Pressmeddelande om cykelförbudet på gågatan

Pressmeddelande 2019-08-20 Cykelförbud på gågatan I dagens Västerbotten-Kuriren kan man läsa att polisen kommer att ta krafttag mot cyklandet på gågatan under nästa vecka och bötfälla cyklister. För en gångs skull skriver Västerbottens-Kuriren faktamässigt korrekt kring vad som gäller för cyklister på gågatan. Cykelstaden Umeå anser däremot inte (till skillnad från Polisen) att skyltningen räcker. […]

Läs mer

Pressmeddelande och remissvar om detaljplan för Västra Brinkvägen

160914 PRESSMEDDELANDE Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning. Naturskyddsföreningen i Umeå har lämnat bifogat yttrande med anledning av detaljplanen. (Se bilagan för hela yttrandet.) Naturskyddsföreningen i Umeå anser att strandskyddet inte ska upphävas och att detaljplanen därmed ska avslås. […]

Läs mer

Sluta läxa upp cyklister Umeå!

Återigen läxar kommunen upp cyklister istället för att satsa på bra cykelinfrastruktur. Och Västerbottens-Kuriren och Folkbladet hänger på utan närmare reflektion och – när det gäller Folkbladet – med direkta felaktigheter. I ett pressmeddelande idag (”Visa hänsyn och följ trafikregler på gågatan”) försvarar sig kommunen för avstängningen av gågatan genom centrum för cyklister på dagtid och […]

Läs mer

Förslag till lösningar för flera ”felande länkar” i Umeås cykelvägnät

Det pågår nu en lovande dialog med anledning av detta brev, mellan undertecknade representanter för Naturskyddsföreningen respektive Jordens vänner å ena sidan och Umeå kommun å andra sidan. Vad tycker du om förslagen? Finns det flera ”felande länkar” som behöver åtgärdas? Lämna gärna en kommentar här! Häng med i cykelfrågor i Umeå och Sverige på Cykelstaden Umeås sida på […]

Läs mer