Årsmöte

Årsmöte 16 februari Plats: Umeå Folkets hus kl. 18.
Vi söker nya förmågor – ledamöter till NF kretsstyrelsen! Har du intresse eller kan tipsa en bekant så kontakta vår valberedning!

Läs mer

Pressmeddelande och remissvar om detaljplan för Västra Brinkvägen

160914 PRESSMEDDELANDE Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning. Naturskyddsföreningen i Umeå har lämnat bifogat yttrande med anledning av detaljplanen. (Se bilagan för hela yttrandet.) Naturskyddsföreningen i Umeå anser att strandskyddet inte ska upphävas och att detaljplanen därmed ska avslås. […]

Läs mer