Valrörelsen är över men klimatkrisen består.

Samarbete och handling krävs!

Kriserna avlöser och överlappar varandra. Pandemi, krig, inflation, energi. Men en stor global
kris pågår och accelererar i bakgrunden hela tiden. Den samlade vetenskapen är tydlig: Vi är
i en klimatkris och måste nu agera på alla plan med kraft! Annars har vår civilisation som vi
känner den ingen framtid. I det ljuset blir nästan alla andra frågor tämligen futtiga. För
Coronaviruset kunde det proklameras nödläge, samma sak borde gälla
klimatförändringarna.  Antingen ställer vi om på ett organiserat demokratiskt sätt eller får vi
i panik försöka hantera ett kaos. De som har makt och inflytande borde åtminstone handla
enligt försiktighetsprincipen.
Om vi agerar för sent, går det inte att ställa till rätta. Hur gärna vi än vill. Skall vattnet
behöva stå meterhögt i källaren innan beslutsfattarna på övervåningen reagerar? Trots
extremväder och katastrofer runt om i världen valde många inom media och politik att låta
den största frågan få en undanskymd plats i valrörelsen. Miljö och klimatrörelsen gjorde allt
vi kunde för att få klimatet på agendan. Det ÄR en jobbig tid, men VI tänker inte ge upp.
Det viktigaste är att begränsa utsläppen av koldioxid som orsakar den accelererande
uppvärmningen. Vi inom miljörörelsen i Umeå gjorde innan valet bland annat en ordentlig
genomgång av vad kommunpolitiken lyckats åstadkomma under den senaste
mandatperioden och dessutom en stor enkätundersökning om vad de politiska partierna
anser behöver göras för att vi skall kunna nå de fastställda klimatmålen. Vi har konstaterat
att det som gjorts inte räcker och att ambitionsnivån för de närmaste åren är alldeles för
låg.

 

Eftersom utmaningarna berör allt och alla så borde partipolitiken läggas åt sidan och
precis som vid Coronapandemin och kriget i Ukraina låta det som är bäst för det
gemensamma få råda i en samförståndsanda. Vi inom miljörörelsen i Umeå har visat vägen
och gör sedan snart ett år tillbaka gemensam sak i klimatfrågorna. Ett politiskt samarbete i
en fråga av den här kalibern skulle kunna betyda mycket i sak och väcka beundran. Det
skulle inge förtroende och respekt. Vem reser sig nu upp efter valet och erkänner de stora,
svåra problemen – sträcker ut handen och säger: ”Låt oss tillsammans göra det som krävs!”
Problemen är stora och sambanden komplexa. Vi vet att om Parisavtalets 1,5-gradersmål
skall nås krävs det att utsläppen minskar med minst 20% per år från och med i år. Så låt oss
samarbeta i denna ödesfråga. Vi kan inte längre skjuta detta framför oss. Den kommande
mandatperioden är sista chansen att få kurvorna att vända nedåt. Vi i miljörörelsen bidrar
gärna med inspel och ideellt engagemang i arbetet. Vi kommer tillsammans fortsätta arbetet
med att följa vad Umeås politiker uträttar i praktiken.
 

En koldioxidbudget måste antas för att tydliggöra hur snabbt utsläppen egentligen måste
minska. Det tandlösa åtgärdsprogrammet som varit ute på remiss måste ersättas med
tydliga åtgärder som gör skillnad. I det nya förslaget som vi tagit del av har
koldioxidbudgeten tvärtom plockats bort och ”åtgärderna” är mest bara frikort för att få

fortsätta utreda ostört till 2025. Detta är orimligt! Vi måste gemensamt ta vårt ansvar och ta
katastroflarmen på allvar. Det kommer vi alla att må bättre av – på alla sätt.

För Umeås klimat- och miljörörelse

Ingemar Jämte, Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd
Carl Weidenstolpe, Fridays for future, Umeå
Åsa Forsberg, Extinction Rebellion, Umeå
Mattias Nilsson, Jordens Vänner, Umeå

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.