Vi har satt Umeå kommuns partier under luppen.

Nu kan vi äntligen publicera vår granskning av Umeå kommuns olika partiers miljö och klimatarbete.

 

 

 

 

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd har genomfört en granskning av klimat- och miljöpolitiken i Umeå under mandatperioden 2018 – 2022. Granskningen är utförd av en extern konsult.

Granskningen går igenom hur de partier som sitter i kommunfullmäktige Umeå har agerat när det gäller ett antal miljöpolitiska områden under mandatperioden. De områden som granskas är:

  1. Minskade utsläpp från flyget 
  2. Hållbart resande i kommunen 
  3. Renare luft i centrum 
  4. Hållbar mat 
  5. Skydd av värdefull natur 
  6. Begränsa externa handelscentrum 
  7. Energieffektivisering 
  8. Lokala klimatmål och handlingsplaner

I rapporten görs en trafikljusbedömning av partiernas insatser inom varje område. Partierna får grönt om de “bidragit till en miljömässigt hållbar utveckling”, gult om de delvis har gjort det, rött om de ej bidragit till en hållbar utveckling och grått om de varit passiva i en fråga. 

Rapporten visar att det finns tydliga skillnader i hur partierna i Umeå kommunfullmäktige agerar när det gäller miljö- och klimatfrågor. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de partier som främst agerat för att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling inom de valda områdena. Samtidigt får de flesta partier inte ett enda grönt ljus och till exempel Moderaterna får rött ljus i en majoritet av de granskade områdena.

– Alla partier behöver skruva upp sin ambitionsnivå rejält om vi ska nå klimat- och miljömålen, men rapporten visar tydligt att vissa har mycket längre väg att gå än andra. Till exempel har M och SD agerat bromsklossar. Om de får bestämma kommer vi behöva backa bilen bort från trafikljuset – för det kommer aldrig slå om till grönt om de fortsätter att agera som de gjort under mandatperioden, säger Liv Oscarsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd. 

– I den här rapporten har vi granskat vad partierna faktiskt gör i den dagliga politiken, bortom de fina orden. Vi hoppas att rapporten ska hjälpa väljare som vill rösta för klimat och miljö på valdagen att göra ett informerat val, säger Liv Oscarsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd. 

Denna rapport är en del av den granskning som Umeås samlade miljörörelse gör av partiernas miljö- och klimatpolitik inför valet. Längre fram kommer bland annat partiernas svar på en enkät som undersöker deras löften för kommande mandatperiod att presenteras.

 

Granskningarna i sin helhet finns i pdf nedan,

Granskning-miljöpolitik-umeå2018-2022

 

Granskning_Umeå_bilaga

Dela

Kommentera

1 thoughts on “Vi har satt Umeå kommuns partier under luppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.