Umeås åtgärder för klimatomställningen kritiseras

Detta är en text från Västerbottens Kuriren 17/12 2021

 

Ett förslag med åtgärder om hur Umeå kommun ska nå miljömålen skickas nu ut på remiss. Förslagen om klimatomställningen får omedelbart kritik.

– Vi är djupt besvikna, säger Carl Weidenstolpe, Fridays för future.

 

De lokala miljömålen för Umeå antogs av kommunfullmäktige i februari 2020. Nu har kommunen tagit fram förslag om hur Umeå ska lyckas nå de målen.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade i tisdags att skicka ut åtgärdsprogrammet på remiss. Det är åtgärder som rör fem områden: klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö.

Förslaget innehåller 84 åtgärder, varav de flesta handlar om klimatet.

En åtgärd i kommunens förslag som bedöms ha stor positiv effekt handlar om att vid nyproduktion utreda att välja stomme, grund och annat byggmaterial med så låg klimatpåverkan som möjligt utifrån projektets förutsättningar.

En annan åtgärd med stor bedömd effekt är att genomföra ett stadsutvecklingsprogram som omfattar omvandling av före detta trafikleder i centrum till en tydlig prioritering av hållbart färdsätt framför biltrafik.

En tredje åtgärd handlar om att utreda och genomföra en sträcka för högeffektiv kollektivtrafik, något som kallas Bus Rapid Transit.

Organisationen Fridays for future tycker inte att de åtgärder som presenteras räcker på långa vägar.

– Ambitionsnivån i detta åtgärdsprogram är fullständigt orimlig för en kommun som säger sig ha ”ledartröjan” i klimatomställningen, säger Carl Weidenstolpe, aktiv i Fridays for future.

Han påpekar att klimatomställningen måste gå snabbare, men att flera av förslagen handlar om att olika åtgärder ska utredas.

Kommunen har rangordnat åtgärderna efter vilken effekt de skulle få: liten, mellan och stor. Carl Weidenstolpe kritiserar att de flesta åtgärderna som lyfts fram har låg effekt.

– Det förstärker normen att klimatet är någonting som man pratar vackert om och lyfter upp enstaka goda exempel när man kan, i stället för att agera kraftfullt och konsekvent, säger han.

Liv Oscarsson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd, är också kritisk:

– En del av mig säger att det här är en återremissituation, det här behöver göras om. Men vi har inte den tiden, så då exporterar man arbetet till andra organisationer.

Remissyttrandena om åtgärdsprogrammet ska vara inskickade till Umeå kommun senast den 28 februari 2022. Både Fridays for future och Naturskyddsföreningen är remissinstanser och kommer att svara.

– Det kommer att bli så att det är miljörörelsen som kommer med de konkreta förslagen, men jag skulle önska att Umeå kommun tog de modiga besluten. Lite av effekten här blir att man exporterar till oss att stå och säga att vi måste flyga mindre – och så blir vi den här miljörörelsen som är så tråkig. Men Umeå kommun vet att för att nå klimatmålen måste man minska utsläppen från flyget och man vet att det är max tio år vi har på oss. Vi kommer att försöka svara på frågan, men jag är lite osugen på den också. Jag vill att Umeå kommun ska säga hur de vill minska sina utsläpp från flyget, säger Liv Oscarsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.