Årsmöte 23 februari 2020 för Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd


Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte! Årsmötet äger rum den 23/2 kl. 13.00, på Kulturhuset Klossen (Ekonomstråket 6, Ålidhem) i salen Stormen. Styrelsen bjuder på fika och viss musikalisk underhållning.

Notera att motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 9/2: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se

Dagordning:
1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
2. Val av ordförande för stämman ​(Styrelsen har kontaktat en extern ordförande för mötet)
3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse ​(bifogad i dessa handlingar)
6. Revisorernas berättelse ​(kommer i följande utskick)
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar ​(bifogad i dessa handlingar)
8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9. Fastställande av verksamhetsplan ​(bifogad i dessa handlingar)
10. Fastställande av budget för 2020 ​(bifogad i dessa handlingar)
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter ​(valberedningens förslag kommer i följande utskick)
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Ärenden som väckts genom motion ​(ev motioner till årsmötet ska skickas till styrelsen senast 9 februari och kommer skickas till medlemmarna i separat utskick)
17. Antagande av nya stadgar ​(bifogad i dessa handlingar finner ni de nya, de gamla och en jämförelse dem emellan)
18. Stämmans avslutande

Efter årsmötet hålls en workshop kring verksamhetsåret där vi tillsammans kommer arbeta fram tankar om hur vi kan uppfylla verksamhetsplanen som årsmötet beslutat.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.