Kallelse till extrastämma

Alla medlemmar är kallade till en extrastämma för fyllnadsval – var med och rösta fram den nya kretsstyrelsen!
Då vi behöver förstärka styrelsen med flera nya ledamöter samt välja en ny ordförande, har valberedningen tagit fram förslag på personer som med sina olika kompetenser kan bidra till en kunnig och aktiv styrelse.

 

Förslag till nya ledamöter:

Simone Andersson

Fredrik Björkman

Susanne Hoffman

Marcus Klaus

Cia Odelberg

Förslag till ordförande: NN

Samtliga föreslagna har anmält att de står till kretsens förfogande.

 

Datum: 20 oktober 2014
Tid: kl. 18.00-18.30

Plats: Kungsgatan 101 i Umeå (hållbarhetscentrum Vargen)

Dagordningen kan du ladda ner här:
dagordning_extrastämma_2014-10-20


Direkt efter stämman blir det Miljöcafé, så stanna gärna kvar på Vargen för att samtala, mingla och fika!