Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Umeå behöver förstärkas

Kretsordföranden och en ledamot kommer att flytta från Umeå till hösten. Dessutom kan en ledamot inte delta i styrelsearbetet av privata skäl. Styrelsen har därför uppdragit åt valberedningen att föreslå tre nya ledamöter och en ordförande som kan väljas vid en extrastämma i höst.

Kretsens valberedning består av Göran Bergqvist (sammankallande) och Bertil Brånin. Valberedningen ska ta fram förslag på personer som ska väljas till styrelsen och andra förtroendeuppdrag. För att Naturskyddsföreningen i Umeå ska fortsätta vara en stark aktör på miljöområdet behöver duktiga personer engagera sig i styrelsen. Valberedningen behöver medlemmarnas hjälp att nominera ledamöter och ordförande. Nominera en eller flera personer som du tycker kan göra en insats för föreningen och miljön! Du kan också nominera dig själv.

Valberedningen arbetar med god sekretess så att du i förtroende kan lämna förslag som inte kan spåras tillbaka till dig. Nominerade behöver inte vara medlemmar eller tidigare aktiva i Naturskyddsföreningen. Med många nomineringar blir det lättare för valberedningen att föreslå ledamöter som bidrar till en styrelse med jämn könsfördelning, mångfald och bred sakkompetens.
Sista dag för nominering är 1 september 2014.

Nominera till Göran Bergqvist, 070-2830763, goran.natur@gmail.com eller
Bertil Brånin, 070-5764686,
bertil.branin@rodang.se