Kallelse till extrastämma

Alla medlemmar är kallade till en extrastämma för fyllnadsval – var med och rösta fram den nya kretsstyrelsen! Då vi behöver förstärka styrelsen med flera nya ledamöter samt välja en ny ordförande, har valberedningen tagit fram förslag på personer som med sina olika kompetenser kan bidra till en kunnig och aktiv styrelse.   Förslag till nya ledamöter: […]

Läs mer

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Umeå behöver förstärkas

Kretsordföranden och en ledamot kommer att flytta från Umeå till hösten. Dessutom kan en ledamot inte delta i styrelsearbetet av privata skäl. Styrelsen har därför uppdragit åt valberedningen att föreslå tre nya ledamöter och en ordförande som kan väljas vid en extrastämma i höst. Kretsens valberedning består av Göran Bergqvist (sammankallande) och Bertil Brånin. Valberedningen […]

Läs mer

Skogspolitisk debatt med riksdagspartierna den 19 maj

Nu är det dags för den första delen av kretsens projekt inför valet! Den svenska skogspolitiken är nästan oförändrad sedan 1993. Idag, 20 år senare, visar myndigheternas utvärderingar att vi inte kommer att uppnå de nationella miljömål rörande skogen som riksdagen har beslutat. Regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är inte heller tillräcklig för […]

Läs mer

Ny kretsstyrelse 2014

Nu har Umeåkretsen fått en ny styrelse! På årsstämman den 25 mars valdes tre nya taggade ledamöter för en period på två, och dessa är Åsa Persson, Lars-Gunnar Norberg och Carin von Köhler. Anders Wangel, Martin Svensson och Roger Olofsson blev omvalda på ett år och Frauke Molander valdes till ordförande på två år. Valberedningen, […]

Läs mer

Handlingar till stämman 25 mars

Visst kommer du på Umeåkretsens årsstämma? Så bra! Då kan du redan nu läsa på om dagordningen och vad vi har gjort under det gångna verksamhetsåret – i år har vår duktiga ledamot Martin layoutat en extra snygg verksamhetsberättelse där du kan läsa om kretsens alla aktiviteter och evenemang! Alltså, läs på så mycket du […]

Läs mer

Kretsens årsstämma 25 mars

Medlemmarna i Naturskyddsföreningens lokala krets i Umeå kallas till årsstämma. Efter stämman så bjuder vi på fika och ser fram emot några trevliga samtal. Tid: Tisdag den 25 mars kl. 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus Möteshandlingar och valberedningen förslag till styrelse och andra förtroendeuppdrag kommer att finnas här på vår hemsida senast den 4 mars. […]

Läs mer