Behövs en ny skogspolitik som bättre värnar skogens alla värden och ekosystemtjänster?

Paneldebatt inför riksdagsvalet 2014, Umeå Folkets Hus, 19 Maj 2014

Länkar till Youtube finns nedan.

Skogspolitisk-debatt-140519

 

 

 

 

 

 

Debattörer i panelen från vänster:

– Johan Hultberg (M), Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
– Kristina Nilsson (S), ansvarig inom (S) för skogsfrågor, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
– Anders Sellström (KD), riksdagsledamot
– Emma Wallrup (V), ledamot i Miljömålsberedningen
– Helena Lindahl (C), suppleant i miljö- och jordbruksutskottet
– Ann-Louise Hansson (MP)
– Maria Lundqvist-Brömster (FP) (var inte på plats, svarade dock på ja/nej frågor)

Moderator: Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningens riksstyrelse

Klicka på länkarna nedan för att komma till de olika delarna av debatten

Moderator Karin Åström presenterar Naturskyddsföreningens syn på tillståndet för våra skogar och några av föreningens förslag till förändring av skogspolitiken
Debattörerna välkomnas och presentera sig själva
Ja/Nej-frågor, Moderatorn presenterar en kort bakgrund till varje fråga, ställer frågan varpå varje debattör får visa skylt med svar.
Debatt. Moderatorn väljer en fråga (av de 9) som tema för debatt och fördelar ordet. Temat debatteras 10-15 minuter varefter ny fråga tas upp till debatt.
Debattpanelen svarar på några av publikens frågor