Naturskyddsföreningens rikskonferens i Åre 22-24/5

Den 22-24 Maj var det återigen dags för Naturskyddsföreningens rikskonferens. Årets teman var ”Det våras för landsbygden” och Fältbiologernas miljöfestival ”Ta makten” i Åre.

Naturskyddsföreningen representerades av två delegater. Med sig hem tog de nya kunskaper och vilja till förändring. Framförallt inom områdena nedan.

(1) En levande landsbygd och att uppnå miljömålen går hand i hand!
(2) Att visa upp hoppfulla perspektiv är oftast mer framgångsrik än att poängtera det som är skrämmande, framförallt i klimat- och miljökrisen!
(3) En folkrörelse skall representera folket. Är vi en folkrörelse? Behöver vi inte vara en folkrörelse för att kunna förändra världen?

Dessutom pratade vi mycket om vindkraft, rennäring, naturskydd, turism, boskap, Norrland och samhällsintegrering, med aktörer från politik, näringsliv, forskning, media m.m. Mycket positivt var också ungdomsprojektet ”Schysst sommar och Vinter”.

Det var dessutom jätteroligt med musik, dans, teater, exkursioner och god veganmat. Och framförallt blev det tydligt hur mycket givande det kan vara att vara aktiv i Naturskyddsföreningen!

Vi är många och vi har mer makt än vad vi oftast tror!