Fototävling 2023

Fototävling  tema ”Naturens under”

Huvudarrangör: Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd med stöd av Naturskyddsföreningen Västerbotten

Medarrangör: CyberPhoto

Temat ”Naturens under” kan du som fotograf tolka fritt; det kan vara bilder som gestaltar det vackra i naturen likaväl som intressanta naturhändelser med djur eller växter, stora som små. Du kan också gestalta hot mot vår natur. Låt din fantasi och kreativitet flöda.

För att bedömas ska bilderna ha en anknytning till regionen (Västerbotten), vilket ju innebär stor spännvidd från kusten via skogen till fjällen. Tävlingen är öppen för fotografer i Sverige oavsett hemvist.

Regler:

• Bilder av landskap och vilda djur i sin naturliga miljö. Intentionen är att bilden ska uppvisa äkthet, dvs likna de förhållanden som rådde vid fotograferingstillfället.
• Det är tillåtet att beskära, rotera, perspektiv-justera, ljusa upp och mörka ner bilden lokalt, brusreducera, skärpa, justera färg/svartvitt, använda korn (grain) samt mindre städning såsom att ta bort sensordamm och kromatisk aberration. Det är även tillåtet att skapa panoramabilder, använda fokusstackning och multi-exponeringar i kameran, som tas samtidigt på samma plats (som en kontinuerlig sekvens – sekunder eller minuter från varandra).
• Det är INTE tillåtet att lägga till, ta bort eller flytta bildelement genom exempelvis Kloning, Laga (Patch tool), Lagningspenslar (Healing brush tools) eller Motivanpassad ifyllning (Content aware), Göra flytande (Liquify), kompositbilder eller liknande. AI-bilder ej tillåtet. Originalfilen kan komma att begäras in.
• Varje fotograf kan lämna in maximalt tre bilder. Bilderna ska vara aktuella, vilket innebär att de inte får vara äldre än 3 år. Bilder som varit pris-placerade i någon tidigare tävling får inte delta.
• Endast digitala bilder kan delta.
• Bilderna ska hålla 1400 pixlar på längsta sidan, max 1,5 MB i storlek, och vara i JPG-format.
• Bilderna ska märkas med fotografens namn och telefonnummer.
• Bilder som inte uppfyller ovanstående, diskvalificeras.
• Varje fotograf äger givetvis upphovsrätt till sina inlämnade bilder. Genom att delta i tävlingen accepterar dock fotografen att naturskyddsföreningen kan komma att visa bilderna på sin hemsida, samt på sina sidor på Facebook och Instagram. Användning av tävlingsbidrag vid kommunikation på dessa kanaler av någon satsning eller projekt kan också bli aktuellt. Någon form av kommersiellt nyttjande av tävlingsbild av Naturskyddsföreningen får inte förekomma.

Tävlingsperioden startar 15/11 2023 och pågår till 15/2 2024. Ditt bidrag ska vara naturskyddsföreningen tillhanda senast 15/2 2024 kl. 24.00 per mejl till Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd

Jury: Anders Geidemark, internationellt renommerad naturfotograf och författare.

Tävlingssekreterare: Jack Lysholm

Priser: (1-5):

1. Kikare Viper 8×42 HD
2. Fotoryggsäck Lowepro ProTactic BP 450 AW II GL
3. Fotostativ Manfrotto Befree GT XPRO aluminium med kulled
4. Presentkort 3000 kr (kan utnyttjas vid ett tillfälle för köp av Cyberphotos begagnad fotoutrustning)
5.Presentkort på en dag (lämpligt tillfälle under oktober-december 2024) i örngömsle i Kalvträsk med naturfotografen Conny Lundström som guide i gömslet

Priserna sponsras av CyberPhoto (1-4) samt av Wildshots Sweden; vinstvärde totalt c:a 18000kr. Därtill kan några hedersomnämnanden förekomma.

Fotoevent och prisutdelning:

Anders Geidemark presenterar ett urval av de inlämnade bilderna och förrättar tillsammans med representanter för Naturskyddsföreningen och Cyberphoto prisutdelningen samt visar egna bilder och delar erfarenheter av naturfoto.
Eventet äger rum lördagen 9/3 eftermiddag på Folkets Hus i Umeå. Inbjudan med exakt tid och plats skickas till alla deltagare i tävlingen samt annonseras i övrigt via våra sociala medier.