Cykelbokslut och minnesanteckningar från cykelforum

Umeå kommun har ett återkommande cykelsamråd med föreningar, myndigheter och andra intressenter. Naturskyddsföreningen i Umeå var med vid Cykelforum nu den 15 juni.  Nedan är kommunens minnesanteckningar. Bifogar även en lågupplöst presentationen av kommunens cykelbokslut som visades för mötet, riktigt intressant läsning. Hör av dig om du vill ha den högupplösta versionen (3 MB).

Här är länken till hela cykelbokslutet.

Med vänliga hälsningar
Owen Laws, cykelansvarig

(mer…)

Var med på Cykeldagen den 19 september

Naturskyddsföreningen har utsett den 19 september till Cykeldag för hela Sverige.

Här i Umeå har vi tänkt vara med också, men vi behöver bli flera i arbetsgruppen.

Några exempel på möjliga aktivister:

  • Cykeldemonstration
  • Politikerutfrågning eller rundvisning
  • Föreläsning
  • Demonstration av olika typer av cyklar. Vad är t ex skillnaden mellan en lådcykel och en racerhybrid?
  • Filmvisning

Vill du vara med och ordna aktiviteter kring Cykeldagen i umeåområdet?

Skriv då några i formuläret på sidan Cykelstaden Umeå.

Därifrån finns också länkar till Cykelstaden Umeå på Facebook, gå gärna med i gruppen och diskutera cykelfrågor!

Har du synpunkter kring Västra Länken?

Trafikverket har nya alternativ för dragning av Västra Länken ute på samråd nu. Remissvar lämnas in senast 29/6. Naturskyddsföreningen i Umeå kommer att lämna ett remissvar, där vi bland annat kommer att titta på förslaget ur ett cykelperspektiv.

Trafikverkets förslag finns här.

Följ vårt cykelarbete på Facebook på sidan Cykelstaden Umeå. Där lägger vi upp länkar och information som det går att kommentera.

På Cykelstaden Umeå – Grupp kan vem som helst vara med och diskutera.

Samlingssajten för Cykelstaden Umeå finns här på hemsidan. Därifrån finns länkar till allting – blogginläggen här på hemsidan, Facebook-gruppen och sidan, syfte och mål med arbetet mm. Där finns också ett formulär där du kan lämna synpunkter och förslag.

Välkomna!

Cykelstaden Umeå med på Cykelforum

Umeå kommun har bjudit in till ett Cykelforum på måndag 15/6, det är ett återkommande rådslag med cykelorganisationer. Vi har skrivit om detta i två inlägg på vår Facebook-sida den 27/5 och 1/6.

I första inlägget lade vi upp dagordningen och efterlyste synpunkter och förslag. Och vi fick in väldigt många! I andra inlägget lade vi upp en sammanställning av synpunkterna. På ett mycket föredömligt sätt har också kommunens cykelansvarig kommenterat synpunkterna.

Följ Naturskyddsföreningens arbete med cykelfrågor här och på Facebook-sidan Cykelstaden Umeå.

Diskutera och påverka i Facebook-gruppen. Du behöver inte vara medlem i Naturskyddsföreningen, alla är välkomna. Alla behövs!

Cykelstaden Umeå: ”Umeå ska bli Sveriges bästa cykelkommun”

150610

Naturskyddsföreningen i Umeå

PRESSMEDDELANDE

Cykelstaden Umeå: ”Umeå ska bli Sveriges bästa cykelkommun”

Umeå kommun har stora cykelambitioner. Samtidigt finns det väldigt mycket kvar att göra. Därför satsar nu Naturskyddsföreningen i Umeå på cykelfrågor och hållbar stadsplanering genom ett nytt verksamhetsområde som lanseras idag som vi har döpt till Cykelstaden Umeå.

Målet är att Umeå ska bli Sveriges bästa cykelkommun, och en av Europas bästa cykelstäder.

– Verksamhetsområdet syftar till att samla kunskap, kompetens och engagemang kring cykelfrågor i Umeå kommun, säger Simone Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Umeå.

– Vi vill stärka Naturskyddsföreningens roll som remissinstans i samhällsplaneringen. Verksamhetsområdet ska också marknadsföra engagemang som till exempel ”Cykelkampen” och vara samordnande part när det finns medlemmar som vill göra aktiviteter med och runt cykel.

– Genom en sida på Facebook som skyltfönster och en facebookgrupp för fria diskussioner hoppas vi kunna skapa ett sammanhang där cykelfrågor kan diskuteras och utvecklas, säger Owen Laws, Naturskyddsföreningen i Umeås cykelansvarig och samordnare för Cykelstaden Umeå.

– Det är viktigt med ett brett samarbete med många olika möjligheter att delta. En del vill bara lämna korta snabba svar på Facebook. Andra vill kanske träffas för att t ex diskutera kommunens cykeltrafikprogram och utforma remissvar. Det behövs också folk för att arrangera cykeldemonstrationer och politikerutfrågningar. Alla ska kunna få plats, betonar Owen Laws.

Facebooksidan och gruppen lanseras idag:
www.facebook.com/CykelstadenUmea
www.facebook.com/groups/CykelstadenUmea

Information kommer också att finns på: www.umea.naturskyddsforeningen.se/cykelstaden-umea

Naturskyddsföreningens Cykeldag 19 september 2015

Naturskyddsföreningen i Sverige anordnar en årlig cykeldag för att få en ökad prioritering av cykelfrågor. I år infaller cykeldagen den 19 september. Cykelstaden Umeå kommer att vara med.

För mer information om Cykelstaden Umeå:

Owen Laws
Cykelansvarig för Naturskyddsföreningen i Umeå
070-6099678
owen.laws8@gmail.com

Simone Andersson
Ordförande i Naturskyddsföreningen i Umeå
073-022 88 50
simand74@gmail.com

Bilagan: Dokument med syfte, mål mm för Cykelstaden Umeå samt länkar
Detta pressmeddelande

Rikskonferens i Åre 22-24/5

Den 22-24 maj var det återigen dags för Naturskyddsföreningens rikskonferens. Årets teman var ”Det våras för landsbygden” och Fältbiologernas miljöfestival ”Ta makten” i Åre.

Naturskyddsföreningen representerades av två delegater. Med sig hem tog de nya kunskaper och vilja till förändring. Framförallt inom områdena nedan.

(1) En levande landsbygd och att uppnå miljömålen går hand i hand!
(2) Att visa upp hoppfulla perspektiv är oftast mer framgångsrik än att poängtera det som är skrämmande, framförallt i klimat- och miljökrisen!
(3) En folkrörelse skall representera folket. Är vi en folkrörelse? Behöver vi inte vara en folkrörelse för att kunna förändra världen?

Dessutom pratade vi mycket om vindkraft, rennäring, naturskydd, turism, boskap, Norrland och samhällsintegrering, med aktörer från politik, näringsliv, forskning, media m.m. Mycket positivt var också ungdomsprojektet ”Schysst sommar och Vinter”.

Det var dessutom jätteroligt med musik, dans, teater, exkursioner och god veganmat. Och framförallt blev det tydligt hur mycket givande det kan vara att vara aktiv i Naturskyddsföreningen!

Vi är många och vi har mer makt än vad vi oftast tror!