Är miljardsatsningar på vindkraft räddningen för glesbygden? 18 april

Ett spännande föredrag med guldspade vinnande journalisten Arne Müller och fotografen Erland Segerstedt.

Det kommer i stora drag handla om gruvnäringen och vindkrafts utvecklingen i norrland och vad det har skapat för utveckling i samhället och i naturen.

Arne Müller har tidigare i år vunnit guldspaden för sin bok norrlandsparadoxen som handlar om detta ämne.

Datum: 18 april

Tid: 18:30

plats: Nordmaling lokal Oaxen

 

Guldspaden-priset till Arne Müller för norrlandsparadoxen

Arne Müller från Sveriges Television Västerbotten vann en guldspade som delades ut på Gräv i göteborg 2016 8-9/4.
Arne Müller var nominerad i kategorin bok. Han tilldelades priset för boken ”Norrlandsparadoxen” med följande motivering:
”För att med omfattande research ha visat hur gruv- och vindkraftbranschens luftiga kalkyler blir en paradox i glesa Norrlandskommuner”

Förslag till lösningar för flera ”felande länkar” i Umeås cykelvägnät

Det pågår nu en lovande dialog med anledning av detta brev, mellan undertecknade representanter för Naturskyddsföreningen respektive Jordens vänner å ena sidan och Umeå kommun å andra sidan.

Vad tycker du om förslagen? Finns det flera ”felande länkar” som behöver åtgärdas? Lämna gärna en kommentar här!
Häng med i cykelfrågor i Umeå och Sverige på Cykelstaden Umeås sida på Facebook.
Var med och påverka i vår facebookgrupp.

 

160201

Till/

Tekniska nämnden, Umeå kommun.
Katarina Bergström trafikplanerare, Umeå kommun.
Marie Frostvinge trafikplaneringschef, Umeå kommun.

 

Förslag till lösningar för flera ”felande länkar” i Umeås cykelvägsnät

En fråga som varit uppe på två cykelforum är felande länkar i cykelvägnätet. Här är tre viktiga exempel på felande länkar, och förslag till lösningar.

1) Ett exempel är längst Rådhusesplanaden, från Sara Lidman-tunneln och sedan fram till Rådhustorget. Cykelvägen genom tunneln slutar helt utan hänvisning och cyklister blandas med bilar, både som kör och som står parkerade längst trottoarkanten. Detta  innebär risk för olyckor när bilister öppnar dörrar på sina fordon och man som cyklist kolliderar med dörrar som öppnas.

En genial lösning skull vara att ta bort de ganska få parkeringsplatser som finns längst Rådhusesplanaden och ge utrymmet åt en separerad cykelbana i varje riktning. Mot Rådhustorget på den sidan där Mecka finns. Och från Rådhustorget på sidan där ICA Bågen finns. Annan bilparkering finns längst Järnvägsallén. Bland annat har Upab nu öppnat 60 nya parkeringsplatser vid Umeå C. (Billigt och nära enligt annons från Upab.)

2) Ett annat exempel på felande länk är att utrymmet för de cyklister Öst på stan som cyklar västerut på Kungsgatan helt plötsligt försvinner ett par kvarter före Östra Kyrkogatan och ersätts av gatuparkering för bilar!

Dessa p-platser borde kunna tas bort för att kunna förlänga cykelvägen.  Här finns gott om parkeringsplatser på tvärgatorna till Kungsgatan. Dessutom kommer det nya badhuset att innehålla många p-platser.

3) En tredje felande länk är cykelleden längst Backenvägen och Storgatan som bara slutar utan hänvisning efter Broparken om man kommer från väster.

En lösningar skulle vara att göra Västra Strandgatan enkelriktad och göra om den andra körbanan till cykelbana. Detta skulle skapa den snabba cykelväg förbi centrum i öst-västlig riktning som saknas idag för cyklister på Backenvägen och Storgatan mot Väven och vidare på den fina cykelvägen nedströms längst älven

Våra förslag skulle ge  förbättringar i Umeås cykelvägnät med ökad trafiksäkerhet, bl.a. genom att bilens utrymme i staden skulle minskas till förmån för cyklister. Dessa är faktiskt också uttalade ambitioner i Umeå kommuns ansökan om att bli europeisk miljöhuvudstad 2018 (se bl.a. kap. 2, s. 5, 13, och 15). Det är också en absolut förutsättning för att Umeå ska kunna bli en riktig cykelstad, och inte bara en stad där många cyklar.

 

Jordens vänner och Naturskyddsföreningen i Umeå bidrar gärna till att hjälpa kommunen öka och uppnå sina miljöambitioner. Vi hoppas att denna skrivelse emottas positivt och ser fram emot en dialog kring problemen och lösningar!

Denna skrivelse har tagits fram i samråd med deltagare i facebookgruppen Cykelstaden Umeå – Grupp www.facebook.com/groups/CykelstadenUmea/.

 

Med vänlig hälsning
Kent Johansson
Jordens vänner Umeå

Owen Laws
Cykelansvarig för Naturskyddsföreningen Umeå
www.umea.naturskyddsforeningen.se/cykelstaden-umea/
www.facebook.com/CykelstadenUmea

Oseriöst uppläxande av cyklister i kommunens nya kampanj

Umeå 150828

Till/
– Umeå kommuns cykelansvariga tjänsteman Katarina Bergström
– övriga trafikplanerare
– kommunens miljöstrateg
– ansvarig nämnd

Hej Katarina
Tacksam om du ser till att detta mejl kommer fram till sändlistan ovan.

Som cyklist och cykelansvarig för Naturskyddsföreningen i Umeå upplever jag videofilmerna Håll koll med Holmlund i kommunens trafiksäkerhetskampanj Kollvisionen som pinsamt oseriösa mot cyklister.
http://www.umea.se/kollvisionen

http://www.vk.se/1515687/se-nar-lennart-holmlund-rattar-trafikanter?mobil

Lennart Holmlunds kommentarer och uppläxande av cyklister är stötande, ovärdiga och visar på en enorm okunnighet (hos kommunen?) kring cykelfrågor.

De problem som finns rörande cyklister handlar primärt om att bilars framfart prioriteras framför cyklars. Problemen i centrum beror inte på cyklister utan på omtalat otydlig information och dålig och ibland obefintlig skyltning. Dessutom finns osammanhängande cykelvägar och gator som inte är cykelanpassade och som gör det förvirrande och svårt att cykla genom centrala staden.

Kommentarerna i filmerna om cyklister med hörlurar och cyklar med stora däck hör inte hemma i en seriös kampanj.

Videofilmerna bör omedelbart tas bort från hemsidan och en ursäkt bör riktas mot Umeås många cyklister.

Naturskyddsföreningen hoppas att Umeå har ambitionen att bli en av Sveriges bästa cykelstäder, och vi vill gärna vara med som en resurs i detta arbete!

Med vänliga hälsningar

Owen Laws
Cykelansvarig för Naturskyddsföreningen i Umeå