Ny kretsordförande och nya ledamöter

Äntligen har kretsen fått nya ideella krafter till styrelsen! De medlemmar som kom till extrastämman den 20 oktober röstade vår erfarna styrelseledamot Martin Svensson till ny ordförande, efter att Frauke Molander på grund av flytt till Jämtland valt att lämna posten. Både avhopp och flytt av ledamöter har gjort så att en decimerad styrelse inte haft lika mycket resurser och tid för att dra igång och avsluta projekt, men nu har de ”kvarvarande” ledamöterna Anders Wangel och Roger Olofsson fått förstärkning av Natursnoksledare Cia Odelberg, Fredrik Björkman, Simone Andersson, Marcus Klaus och Susanne Hoffman.

Nu är det nya idéer och nya tag som gäller, och vi blir jätteglada om du som medlem vill engagera dig och göra något i kretsen! Hör gärna av dig om du har en idé för en aktivitet, vill starta en bokcirkel eller bara träffa oss andra aktiva. Du är så välkommen!

Cykeldemonstrationen inställd

Tyvärr så måste vi ställa in årets cykeldemo imorgon, lördag den 20 september, då vi inte fick tag på varken talare eller demonstrationsledare.
Det är jättetrist och vi hoppas så klart att det blir en desto större cykeldemonstration 2015 istället. Hör gärna av dig till oss i styrelsen om du vill vara med och arrangera demon eller kringaktiviteter!

Kallelse till extrastämma

Alla medlemmar är kallade till en extrastämma för fyllnadsval – var med och rösta fram den nya kretsstyrelsen!
Då vi behöver förstärka styrelsen med flera nya ledamöter samt välja en ny ordförande, har valberedningen tagit fram förslag på personer som med sina olika kompetenser kan bidra till en kunnig och aktiv styrelse.

 

Förslag till nya ledamöter:

Simone Andersson

Fredrik Björkman

Susanne Hoffman

Marcus Klaus

Cia Odelberg

Förslag till ordförande: NN

Samtliga föreslagna har anmält att de står till kretsens förfogande.

 

Datum: 20 oktober 2014
Tid: kl. 18.00-18.30

Plats: Kungsgatan 101 i Umeå (hållbarhetscentrum Vargen)

Dagordningen kan du ladda ner här:
dagordning_extrastämma_2014-10-20


Direkt efter stämman blir det Miljöcafé, så stanna gärna kvar på Vargen för att samtala, mingla och fika!

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Umeå behöver förstärkas

Kretsordföranden och en ledamot kommer att flytta från Umeå till hösten. Dessutom kan en ledamot inte delta i styrelsearbetet av privata skäl. Styrelsen har därför uppdragit åt valberedningen att föreslå tre nya ledamöter och en ordförande som kan väljas vid en extrastämma i höst.

Kretsens valberedning består av Göran Bergqvist (sammankallande) och Bertil Brånin. Valberedningen ska ta fram förslag på personer som ska väljas till styrelsen och andra förtroendeuppdrag. För att Naturskyddsföreningen i Umeå ska fortsätta vara en stark aktör på miljöområdet behöver duktiga personer engagera sig i styrelsen. Valberedningen behöver medlemmarnas hjälp att nominera ledamöter och ordförande. Nominera en eller flera personer som du tycker kan göra en insats för föreningen och miljön! Du kan också nominera dig själv.

Valberedningen arbetar med god sekretess så att du i förtroende kan lämna förslag som inte kan spåras tillbaka till dig. Nominerade behöver inte vara medlemmar eller tidigare aktiva i Naturskyddsföreningen. Med många nomineringar blir det lättare för valberedningen att föreslå ledamöter som bidrar till en styrelse med jämn könsfördelning, mångfald och bred sakkompetens.
Sista dag för nominering är 1 september 2014.

Nominera till Göran Bergqvist, 070-2830763, goran.natur@gmail.com eller
Bertil Brånin, 070-5764686,
bertil.branin@rodang.se

Skogspolitisk debatt med riksdagspartierna den 19 maj

Nu är det dags för den första delen av kretsens projekt inför valet!

Den svenska skogspolitiken är nästan oförändrad sedan 1993. Idag, 20 år senare, visar myndigheternas utvärderingar att vi inte kommer att uppnå de nationella miljömål rörande skogen som riksdagen har beslutat. Regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är inte heller tillräcklig för att nå miljökvalitetsmålen eller internationella åtaganden som Sverige undertecknat. Istället har produktionsmålet länge prioriterats trots att det är jämställt med miljömålen. Forskning har sedan länge visat vikten av att bevara skogens sociala värden, inte minst för folkhälsans skull. Men de beslutade målen om skogens sociala värden påverkar sällan skogsbruk och samhällsplanering på grund av brister i kunskap och ansvarstagande hos de myndigheter som hanterar skogspolitiska frågor.

Var står riksdagspartierna i skogspolitiken inför valet?  Behöver vi en ny skogspolitik som bättre värnar skogens alla värden och ekosystemtjänster?

Det är två av flera frågor som vi vill ha svar på innan valet. Därför arrangerar Naturskyddsföreningen en debatt mellan riksdagspartierna måndagen den 19 maj kl 19.00 på Umeå Folkets Hus. Debatten är en del av Naturskyddsföreningen i Umeås extra bevakning inför valet.

Läs mer här

Ny kretsstyrelse 2014

Nu har Umeåkretsen fått en ny styrelse! På årsstämman den 25 mars valdes tre nya taggade ledamöter för en period på två, och dessa är Åsa Persson, Lars-Gunnar Norberg och Carin von Köhler. Anders Wangel, Martin Svensson och Roger Olofsson blev omvalda på ett år och Frauke Molander valdes till ordförande på två år.
Valberedningen, som bestod av Bertil Brånin och Göran Bergqvist, ville säkerställa en viss kontinuitet i styrelsearbetet och föreslog därför olika tidsperioder för styrelseuppdraget – med tanke på en hög omsättning på styrelsemedlemmar de senaste åren välkomnades förslaget av stämman. Lykke Liljefeldt och Anders Hellström valdes till revisorer. Daniel Norman och Mats Djupsjöbacka valdes till revisorssuppleanter.

Ett stort tack till f.d. ordförande Mats, sekreterare Torun och kassör Louise för ert fantastiska arbete de senaste åren – ni satte ribban högt! Vi tackar även Göran och Bertil som gjorde ett jättebra jobb, och således valdes till valberedning även inför nästa årsstämman. Nu kör vi, det är supervalår och det finns mycket att göra!