Skogspolitisk debatt med riksdagspartierna den 19 maj

Nu är det dags för den första delen av kretsens projekt inför valet!

Den svenska skogspolitiken är nästan oförändrad sedan 1993. Idag, 20 år senare, visar myndigheternas utvärderingar att vi inte kommer att uppnå de nationella miljömål rörande skogen som riksdagen har beslutat. Regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster är inte heller tillräcklig för att nå miljökvalitetsmålen eller internationella åtaganden som Sverige undertecknat. Istället har produktionsmålet länge prioriterats trots att det är jämställt med miljömålen. Forskning har sedan länge visat vikten av att bevara skogens sociala värden, inte minst för folkhälsans skull. Men de beslutade målen om skogens sociala värden påverkar sällan skogsbruk och samhällsplanering på grund av brister i kunskap och ansvarstagande hos de myndigheter som hanterar skogspolitiska frågor.

Var står riksdagspartierna i skogspolitiken inför valet?  Behöver vi en ny skogspolitik som bättre värnar skogens alla värden och ekosystemtjänster?

Det är två av flera frågor som vi vill ha svar på innan valet. Därför arrangerar Naturskyddsföreningen en debatt mellan riksdagspartierna måndagen den 19 maj kl 19.00 på Umeå Folkets Hus. Debatten är en del av Naturskyddsföreningen i Umeås extra bevakning inför valet.

Läs mer här

Ny kretsstyrelse 2014

Nu har Umeåkretsen fått en ny styrelse! På årsstämman den 25 mars valdes tre nya taggade ledamöter för en period på två, och dessa är Åsa Persson, Lars-Gunnar Norberg och Carin von Köhler. Anders Wangel, Martin Svensson och Roger Olofsson blev omvalda på ett år och Frauke Molander valdes till ordförande på två år.
Valberedningen, som bestod av Bertil Brånin och Göran Bergqvist, ville säkerställa en viss kontinuitet i styrelsearbetet och föreslog därför olika tidsperioder för styrelseuppdraget – med tanke på en hög omsättning på styrelsemedlemmar de senaste åren välkomnades förslaget av stämman. Lykke Liljefeldt och Anders Hellström valdes till revisorer. Daniel Norman och Mats Djupsjöbacka valdes till revisorssuppleanter.

Ett stort tack till f.d. ordförande Mats, sekreterare Torun och kassör Louise för ert fantastiska arbete de senaste åren – ni satte ribban högt! Vi tackar även Göran och Bertil som gjorde ett jättebra jobb, och således valdes till valberedning även inför nästa årsstämman. Nu kör vi, det är supervalår och det finns mycket att göra!

Handlingar till stämman 25 mars

Visst kommer du på Umeåkretsens årsstämma? Så bra! Då kan du redan nu läsa på om dagordningen och vad vi har gjort under det gångna verksamhetsåret – i år har vår duktiga ledamot Martin layoutat en extra snygg verksamhetsberättelse där du kan läsa om kretsens alla aktiviteter och evenemang!

VB2013-thumb

Alltså, läs på så mycket du kan och vill och så ses vi den
25 mars kl 18.30 Umeå Folkets Hus!

Dagordning årsstämma
Verksamhetsberättelse_2013
Revisionsberättelse 2013
Förslag till nya kretsstadgar 2014
Bokslut 2013
Bokslut spec 2013
Verksamhetsplan 2014
Valberedningens förslag 2014

Kretsens årsstämma 25 mars

Medlemmarna i Naturskyddsföreningens lokala krets i Umeå kallas till årsstämma. Efter stämman så bjuder vi på fika och ser fram emot några trevliga samtal.

Tid: Tisdag den 25 mars kl. 18.30
Plats: Umeå Folkets Hus

Möteshandlingar och valberedningen förslag till styrelse och andra förtroendeuppdrag kommer att finnas här på vår hemsida senast den 4 mars.

Välkomna!

Uppstartsträff med Natursnokarna

Den 30 november var Natursnokarnas uppstartsträff i Carlshöjdsskogen. Vi byggde ett stort spindelnät som en mattvävarspindel, letade kottar snabbt som en ekorre och sjöng och sprang och lekte. Sen fikade stora och små vid elden. Varmt och mysigt!

Cia och Lotta lagade havremums på elden. Godissöndag? -Vi säger inget till tandläkaren, viskade en natursnoksförälder.

Natursnokarna2

 

Vi ser fram emot att träffas fler gånger!